« Tagasi

Hanketeade. Märjamaa esmatasandi tervisekeskuse ehitustööd

Hange on lõppenud. Kõik pakkumuse dlükati tagasi kuna pakkumused ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust.
(Vt vallavalitsuse 26.06.2019 korraldus nr 2-1.1/385)

Märjamaa Vallavalitsus on  20.02.2019 korraldusega nr 2-1.1/121 algatanud avatud hankemenetlusega riigihanke  „Märjamaa esmatasandi tervisekeskuse ehitustööd".

Riigihanke esemeks on Märjamaa esmatasandi tervisekeskuse ehitustööd Eesti Vabariigi õigusaktides ning hankedokumentides toodud mahus ja tingimustel.

Hange toimub e-hankena  e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee

Viitenumber: 204985.

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 21.03.2019 kell 16.00.

Hankelepingu eeldatav täitmise aeg on  12 (kaksteist) kuud hankelepingu sõlmimisest. Hange on avaldatud riigihangete registris link: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/204985