11.12.19

PAKENDISEADUSE tekst  

Kui soovite loobuda korraldatud jäätmeveost, siis esitage taotlus hiljemalt 21. jaanuariks 

BLANKETID
Korraldatud jäätmeveost loobumise taotlus (e-vorm) 
Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks 
Ehitusjäätmete õiend

Toimetaja: TIINA GILL

Allasutuste ja vallale kuuluvate kinnistute jäätmeveo graafikud

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata esitab kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele vastava taotluse

8.11.18

Tulenevalt Jäätmeseadusest (§ 69) tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Hõlmab ka suvilate perioodilist vabastamist sügisel ja talvel kui suvekodus ei viibita.

Seetõttu palume isikutel, kes on saanud korraldatud jäätmeveo vabastuse ja nimetatud kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud, esitada kohalikule omavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks 2018. a sellekohane kirjalik kinnitus.

Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist 2018 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata esitab kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele vastava taotluse. Taotluses palun ära märkida mitteliitumise periood ja põhjendus. Elamu kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal seda ei kasutata (näidata ära kuud).

Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu omanik) erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui kohalik omavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kinnitus palun saata aadressil: Tehnika tn 11, Märjamaa alev, 78304 Raplamaa või e-posti aadressil: marjamaa@marjamaa.ee.

Jäätmeveost loobumise e-vorm 
Korraldatud jäätmeveo loobumise/erisuse taotlus

Lisainfo:
Greta Neidre
tel 5668 8591

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Toimetaja: TIINA GILL

Jäätmeveoteenuse hinnad

4.06.19

AS-l Eesti Keskkonnateenused on vastavalt riigihankele omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks.

Teenustasud Märjamaa veopiirkonnas (alates 01.05.2019):

Konteineri maht   (m3)

Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (hind koos  käibemaksuga 20%)

Jäätmekott 0,10

1,68

2,02

0,08

1,34

1,61

0,14

2,35

2,82

0,24

3,07

3,68

0,37

4,01

4,81

0,66 5,20 6,24
0,80 6,31 7,57

1,10

7,59

9,11

1,50

10,35

12,42

2,50

14,78

17,74

4,50

26,60

31,92

Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust tel. 640 08 00 või e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee

AS Eesti Keskkonnateenused

Toimetaja: TIINA GILL