18.10.21
Toimetaja: TIINA GILL

Ootame kaasava eelarve ettepanekuid

1.11.21

Märjamaa vallavalitsus ootab kaasavasse eelarvesse ettepanekuid 1. kuni 30. novembrini 2021.

Kutsume kõiki kaasava eelarve ideekorjele, et selgitada välja, millest Märjamaa valla elanikud puudust tunnevad, mis on kogukonnale oluline ning kuidas 2022. aastal 20 000 euro eest valla elu edendada.

Kaasav eelarve on omavalitsuse võimalus kaasata elanikke eelarveprotsessi, ergutada kogukondade aktiivsust, suurendada kogukondade koostööd ja sidusust, saada infot kogukonna soovidest ja vajadustest.

Kaasava eelarve objektiks peab olema Märjamaa vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot. Elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve objektiks ei saa olla ettepanek, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Märjamaa vallas.

Ettepanekud tuleb esitada kaasava eelarve ettepaneku esitamise vormil Märjamaa Vallavalitsusele e-postiga marjamaa@marjamaa.ee või tavapostiga aadressile Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev.

Pärast ideekorje lõppu analüüsib ja hindab kõiki laekunud ideid Märjamaa vallavalitsus. Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis suunatakse rahvahääletusele. Enne rahvahääletust toimub avalik ettepanekute tutvustamise infopäeva, kus antakse ettepanekute esitajatele võimalus oma ideid tutvustada. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse alguse kuupäeva seisuga Märjamaa vallas. Hääletada saab ühe endale meelepärase ettepaneku poolt kas elektrooniseliselt või paberkandjal Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Oma häält saab muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

KAASAVA EELARVE 2022 ETTEPANEKU ESITAMISE VORM

Pane oma idee kirja, võib olla saab just Sinu oma teoks!

Toimetaja: TIINA GILL

Kaasava eelarve 2022 ideekorje

18.10.21

Kaasav eelarve on omavalitsuse võimalus kaasata elanikke eelarvekulgu, ergutada kogukondade aktiivsust, suurendada kogukondade koostööd ja sidusust, saada infot kogukonna soovidest ja vajadustest.

Kutsume kõiki kaasava eelarve ideekorjele, et selgitada välja, mis on kogukonnale oluline ning kuidas 2022. aastal 20 000 euro eest valla elu edendada.

Märjamaa vallavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid 1. kuni 30. novembrini 2021.

Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve objektiks ei saa olla ettepanek, mille teostamine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu.

Kaasava eelarve suuruseks on 20 000 eurot.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Märjamaa vallas.

Ettepanekud tuleb esitada kaasava eelarve ettepaneku esitamise vormil Märjamaa Vallavalitsusele e-postiga marjamaa@marjamaa.ee või tavapostiga Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev. Ettepanekute esitamise vorm on kättesaadav Märjamaa valla kodulehel kaasava eelarve rubriigis.

Pärast ideekorje lõppu analüüsib ja hindab kõiki laekunud ideid Märjamaa vallavalitsus. Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis suunatakse rahvahääletusele. Enne rahvahääletust toimub avalik ettepanekute tutvustamise infopäev, kus antakse ettepanekute esitajatele võimalus oma ideid tutvustada. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse alguse kuupäeva seisuga Märjamaa vallas. Hääletada saab ühe endale meelepärase ettepaneku poolt elektrooniliselt või paberkandjal Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes. Oma häält saab muuta kuni hääletamise lõppemise lõpuni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl. Teostamisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

KAASAVA EELARVE 2022 ETTEPANEKU ESITAMISE VORM

Pane oma idee kirja, võib olla saab just Sinu oma teoks!

Toimetaja: TIINA GILL