Märjamaa valla kriisistaap

20.03.19

 

Staap Nimi Ametinimetus telefon e-posti aadress
pealik Merlin Suurna Märjamaa vallavanem 5855 9041

merlin.suurna@marjamaa.ee

pealiku abi Margus Vaher Märjamaa
Vallavalitsuse
haldusosakonna
juhataja
5622 0009 margus.vaher@marjamaa.ee
liige Greta Neidre Märjamaa
Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist
5306 3415 greta.neidre@marjamaa.ee
liige Einar Klaos Märjamaa
Päästekomando
komandopealik
5340 6471 einar.klaos@rescue.ee
liige  Gert Kalmiste Rapla
politsejaoskonna
piirkonnapolitseinik
5326 7181 gert.kalmiste@politsei.ee
liige Aavo Väli Kaitseliidu
Märjamaa Üksikompanii
pealik
525 6722 aavo.vali@gmail.com
liige Meelis Grišin AS
Matsalu Veevärk
tootmisjuht
5693 9363 meelis@matsaluvv.ee
liige Peeter Paunmaa Märjamaa
Valla
Külavanemate Ühenduse
esindaja
5344 8701 peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee
liige Marge Viska Märjamaa Vallavalitsuse
sotsiaalosakonna
juhataja
5621 4609 marge.viska@marjamaa.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL