Lapsehoiutoetuse taotlus

30.06.21

Kirjeldus 
Lapsehoiuteenust on õigust taotleda vähemalt pooleteiseaastasele lapsele, kellele ei ole võimalik tagada kohta Märjamaa valla lasteaias või kui lapse lasteaed on ajutiselt laste vastuvõtuks suletud. Lisaks on õigus lapsehoiuteenust taotleda sügava või raske puudega lapsele.

Lapsehoiuteenuse toetuse saamiseks tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele vastav avaldus.


Kestvus
Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse pärast taotluse laekumist.

 

Õigusaktid 


VASTUTAV AMETNIK:
Haridusnõunik Katri Buhtkatri.buht@marjamaa.ee, tel 5900 9501

 

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Elektroonilise vormi täitmiseks logige eelnevalt sisse Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda! Sisselogimisel tuvastatakse Teie isik. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 

 


TAOTLEMINE PABERVORMIL

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab viidete alt, valla kodulehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Vajaminevad dokumendid: Esitada isikut tõendav dokument.

Viide

 

Toimetaja: TIINA GILL