Lastekaitsetöö

10.12.18

Lastekaitsetöö eesmärgiks on laste heaolu ja turvalisuse tagamine. Lapse loomulikuks arengu ja kasvukeskkonnaks on perekond ja igal vanemal või last kasvataval isikul on esmane vastutus tagada lapse õigused ja heaolu. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule.

Lastekaitsetööd korraldavad kaks lastekaitsespetsialisti Sirje Praks ja Maiken Kask, kelle tööülesanded on jagatud järgmiselt:

Sirje Praks

 • asendushoolduse korraldamine vanemliku hooleta lastele,
 • kohtutöö,
 • peretöö koordineerimine,
 • juhtumitöö,
 • sotsiaalnõustamine.

Maiken Kask

 • töö puuetega ja erivajadusega lastega ja peredega,
 • töö koolikohustuse mittetäitjatega ja
 • alaealiste õigusrikkujatega,
 • peretöö koordineerimine,
 • juhtumitöö,
 • sotsiaalnõustamine.

 

Igal isikul, kellel on olemas teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, on kohustus sellest teatada!

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ega heaolu. Abivajavast lapsest teatada valla lastekaitsespetsialistile tel 5305 1085, sirje.praks@marjamaa.ee või 5912 4683, maiken.kask@marjamaa.ee või lasteabitelefonile 11 6111.

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Viivitamatult teatada hädaabitelefonile 112.

 

Sotsiaalkindlustusameti Ööpäevaringne valvetelefon on 5919 5718.

Toimetaja: TIINA GILL