Laukna külavanem

30.05.18

Üllar Aruksaar
tel 564 1765
yllar.aruksaar@mail.ee

 

Toimetaja: TIINA GILL

Aima peksumänd

7.06.18

Aima peksumänd on kaitsealune loodusobjekt. Mänd asub Laukna külas endise Aima kaupluse lähedal, vana mnt.ääres. Foto: Peeter Paunmaa

 

Keskkonnaregister

Asukoht

 


Aima peksumänd päikesetõusul 16. mail 2018. Foto: Tiina Gill

 

Toimetaja: TIINA GILL

Maidla- Iganõmme hoiuala

14.06.18

Maidla-Iganõmme hoiuala asub Laukna, Maidla ja Sooniste külade aladel. 
Maidla-Iganõmme hoiuala kaitse-eesmärk on lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), puisniitude, liigirikaste madalsoode, lubjakivipaljandite, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade), soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade  ning II kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehiku (Thesium ebracteatum) elupaikade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 

 


Pildistatud 16. mail 2018. 

 


Pildistatud 23. mail 2018. Fotod: Tiina Gill
 

Toimetaja: TIINA GILL