Märjamaa valla kalmistud

31.10.18

Märjamaa Viilumäe kalmistu - alevi piiril Pärnu mnt ääres
Kalmistuvaht Hillar Mänd
telefon 5332 7760, 482 2347

Märjamaa kirikuaed
Kalmistuvaht Hillar Mänd
telefon 5332 7760
Viilumäe kalmistu külmkambri kasutamise hinnakiri

Märjamaa õigeusu kalmistu - alevi piiril Haimre pst ääres
Kalmistuvaht Hillar Mänd
telefon 5332 7760

Velise kalmistu
Kalmistuvaht Ene Siimar
telefon 513 2231, 482 5731

Vigala kalmistu
Kalmistuvaht Lilian Mere
telefon 5817 1142

enlightenedMärjamaa valla kalmistute eeskiri
enlightenedEELK VIGALA MAARJA koguduse kalmistu kasutamise eeskiri

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Kalmistute register HAUDI

3.01.19

Eesti kalmistuportaali eesmärgiks on hoida, säilitada ja kaasajastada Eesti kalmistukultuuri!
(Märjamaa valla kalmistute registri põhimäärus)

Kalmistute kodulehe abil on Teil võimalik otsida informatsiooni Teid huvitava kalmulise ning tema viimse puhkepaiga kohta. Samuti saate siin suhelda kiirelt ja mugavalt kalmistutega ning leiate iga kalmistu kohta andmed ja e-teenused, mida konkreetne kalmistu on pidanud vajalikuks Teile avada.

Märjamaa valla kalmistud

Märjamaa alevi Viilumäe kalmistu

Märjamaa alevi kirikaia kalmistu

Märjamaa valla Nõmmeotsa küla õigeusu kalmistu

Märjamaa valla Velise küla õigeusu kalmistu

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Urnimatused

12.01.17

Märjamaa kalmistuvaht Hillar Männi andmetel on olnud juhuseid, kus Märjamaa surnuaias on urnimatuste puhul tegutsetud kooskõlastamatult. Ka tuhastatu puhul tuleb matus kalmistu kontoris registreerida. Infot saab telefonil 5332 7760. 

Toimetaja: TIINA GILL