Maal elamise päev tuleb taas

29.01.20

Esimene maal elamise päev Eestis oli 2019. aasta 28. septembril. Sellega liitus 36 maavalda ja toimunust sai osa 17 000 külastajat.

24. jaanuaril kutsuti omavalitsuste esindajad Nõo valda, kus oli mullu suurim külastajate arv: 19 erinevast punktist käis läbi 2989 inimest. Võrdluseks: Märjamaal oli avatud 17 punkti ja oli 689 külastust, sellest 116 tegid inimesed väljastpoolt meie valda. Keskmiselt oli valdades avatud 5–10 külastuskohta ja umbes 10% külastajate arvust olid huvilised väljastpoolt kohalikku valda. 

Nüüd tehti kokkuvõtteid esimesest maal elamise päevast. Nõo inimesed tutvustasid, mida nemad tegid. Muide, see kattus paljuski meie valla lahendustega. Ka neil oli kleepsude kogumine ja loosimismäng, kohapeal olid kinnisvaramaaklerid ja avatud oli kohvik. Sealne tore lahendus oli, et laupäev muudeti koolipäevaks ja sai külastada lahtisi tunde. Selle päeva arvelt said õpilased varem esimesele koolivaheajale.

Meeskonnamängus arutleti, kuidas muuta 26. septembril toimuva maal elamise päeva korraldust paremaks. Mõeldi, mida teha teisiti ja millele pöörata tähelepanu ning kuidas saab juhtrühm olla valdadele toeks. Juba on kokku lepitud, et mobiilirakendus muutub detailsemaks ja võimaldab välja tuua, kes külastajatest on kohapealt ja kes teisest linnast-vallast. 

Nõos käisid Märjamaa valla info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill ja kultuurinõunik Heli Lints, kes hakkavad meie vallas uut maal elamise päeva ette valmistama. Töörühm kutsutakse kokku pärast vabariigi aastapäeva. „Üle-eestilise toimkonna põhiülesanne on muuta see sündmus nähtavaks. Soovitati, et ühes kohas võiks seekorda olla avatud kuni viis suuremat objekti ning et neis võiks pakkuda lisaks lahtistele ustele ka mingit programmi. Ennekõike on eesmärk avalike teenuste tutvustamine oma elanikele," rääkis Tiina Gill.

 

Reet Saar




Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL