Maidla külavanem

30.05.18

Leo Jõulu

 

Toimetaja: TIINA GILL

Maidla mõis

13.12.18


Foto: Tiina Gill. Pildistatud 18.03.2018

Maidla mõis (saksa k Tockembeck) on üks viiest Eesti Maidla-nimelisest mõisast. Ajaloolisel Läänemaal asunud mõisa lugu sai alguse Tokumäe (Tokunmägi) küla ümbruse läänistusest Tönnis Maydellile - seillest on esmateateid 1594. aastast. Mõis ise on asutatud 1631. aastal. Maydellide aadliperekonnaga jäi paik seotuks 1801. aastani, hiljem oli mõis Buxhoevdenite käes.

Mõisa ühekorruseline poolkelpkatusega väike barokne peahoone ehitati 18. saj lõpul. 19. saj täiendati hoonet klassitsistlikke elementidega. Hoonel oli ühe akna laiune kahekorruseline keskosa, mille ees lahtine katusealune. Keskosa tipus oli ovaalaknaga kolmnurkfrontoon.
Mõisa keldreid kasutati 1905. aasta mässus osalenute kinnipidamiseks.

1919. aasta riigistamise järel kolis peahoonesse kool, mis tegutses 1970. aastate alguseni. 1985. aasta juunis puhkenud tulekahju muutis hoone varemeteks. Praegu on hoonest järel müürid. Säilinud on ka mõned ümberehitatud kõrvalhooned, sh tõllakuur. Ait hävis 1982. aasta tulekahjus.

Maidla mõis Eesti mõisaportaalis 
Maidla mõis Kultuurimälestiste riiklikus registris

 


Maidla mõisa varemed 2008. a novembriööl. Riho Vjatkini foto


Fotod: Tiina Gill. Pildistatud 18.03.2018

Toimetaja: TIINA GILL

Maidla- Iganõmme hoiuala

14.06.18

Maidla-Iganõmme hoiuala asub Laukna, Maidla ja Sooniste külade aladel. 
Maidla-Iganõmme hoiuala kaitse-eesmärk on lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), puisniitude, liigirikaste madalsoode, lubjakivipaljandite, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade), soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade  ning II kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehiku (Thesium ebracteatum) elupaikade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 

 


Pildistatud 16. mail 2018. 

 


Pildistatud 23. mail 2018. Fotod: Tiina Gill
 

Toimetaja: TIINA GILL

Maidla põlispuud

7.06.18


Maidla põlispuud on endise Maidla mõisa pargi puud ja on võetud kaitse alla kui puistu pindalaga 2,8 ha.

Keskkonnaregister

Asukoht


Pildistatud 16. mail 2018. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Kuningakivid ja Hiiemägi

20.03.18


Ohvri- e kultusekivi "Kuningakivi" on arheoloogiamälestis I aastatuhandest e.m.a. ja on riikliku kaitse all. 

Kultuurimälestiste riiklik register 

Asukoht: B:58º57'11.42'', L:24º7'13.62''

 

Ohvrikivist paremal asub küngas, mis on kunagine hiiekoht "Hiiemägi", mis on samuti kantud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse.

 

Pärandkultuuriobjektina on küngas tuntud kui pelgupaik "Vene mägi". Sõdade ajal läksid inimesed koos loomadega mäele varjule. Nimi pärineb arvatavalt Liivi sõja ajast kui venelased rüüstasid ümbruskonda.

Hiiemäest u 200 m kirde suunas asub veel teinegi ohvrikivi

 

Toimetaja: TIINA GILL

Maidla küla

13.01.17


Lao järv Õmma rabas. Foto: Peeter Paunmaa

Toimetaja: TIINA GILL