Märjamaa Spordiklubi

13.01.17

Aadress: Metsanurga 7, Märjamaa 78305
Telefon: 482 1431, 511 6393 (Sirje Viisut)
E-post: MSK@hot.ee

Mittetulundusühinguna tegutsev Märjamaa Spordiklubi on asutatud 1989. aastal, registrisse kantud 1995. aastal.

Klubi tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine klubis viljeldavatel spordialadel ja spordialade arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.

Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete volinike koosolek. Volinike arv sõltub klubis harrastatavate spordialade arvust, vähemalt üks volinik spordiala kohta. Volinike volituste tähtaeg on kolm aastat. Klubil on 5- iikmeline juhatus.

Toimetaja: TIINA GILL