Märjamaa Valla Raamatukogu

20.05.20

Pärnu mnt 56, Märjamaa, 78304 Raplamaa                        

Direktor Ede Talistu, telefon 482 1984, 5196 0036
Telefonid laenutusosakonnas ja lugemisaalis 482 1346, 5665 0136,
lasteteeninduses 482 1181
marjamaa.raamatukogu@marjamaa.ee
Koduleht

Registri nr 75022798

RIKSWEB - Raamatukogude Info- ja Katraloogisüsteem

 

 

AVATUD:

Talvisel ajal 1. septembrist kuni 31. maini:       

E, K, R       11.00-18.00
T, N           11.00-19.00
L                11.00-15.00
P                suletud  

Suvisel ajal 1. juunist kuni 31. augustini:           

E, K, R       11.00 -18.00
T, N           11.00-19.00
L, P            suletud

Kord kvartalis (veebruar, mai, septembri ja novembri viimasel reedel) tehakse raamatukogus sisemisi töid. Neil päevil on raamatukogu suletud.

Laenutatud teavikuid saab tagastada ööpäevaringselt raamatutagastusautomaadi kaudu kui olete ID kaardiga end eelnevalt raamatukogus teenuse kasutajaks registreerinud. 

 

HAIMRE HARURAAMATUKOGU     T, K 12.00–18.00, N 12.00–17.00
KIVI-VIGALA HARURAAMATUKOGU     E, T, N, R 11.00 - 18.00
LAUKNA HARURAAMATUKOGU     E 12.00–19.00, K 10.00–17.00, R 11.00–18.00
SIPA HARURAAMATUKOGU        Suvised lahtiolekuajad 1. juuni-31. august     T, N, R 9.00-16.30

                                                           Alates 1. septembrist:     T, R 10.00-16.30, N 10.00-19.00
TEENUSE HARURAAMATUKOGU     E, R 11.00–18.00, K 15.00–18.00
VALGU HARURAAMATUKOGU    E, T, N, R   9.00–17.00, K 16.00–19.00
VANA-VIGALA HARURAAMATUKOGU    E, T, N, R 11.00 - 18.00
VARBOLA HARURAAMATUKOGU    E, T, N  10.00–18.00, K  13.30–19.00, R  10.00–16.00        

Raamatukogu teenuste hinnakiri.

Viivise suurus (0,03 eurot iga viivitatud päev) ja viivisevabad päevad Märjamaa Raamatukogus on kinnitatud Märjamaa Vallavalitsuse 04.06.2013 üldkorraldusega nr 3.

 

Märjamaa Valla Raamatukogul on 5-liikmeline nõukogu koosseisus: Kalle Uusmaa, Heli Lints, Urve Nurmik, Tiia Kessel ja Tiina Liiva (kinnitatud Märjamaa vallavalitsuse 29.04.2019 korraldusega nr 2-1.1/288).

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Raamatukogude kasutamisjuhised alates 1. juunist

26.05.20

Alates 1. juunist on kõik Märjamaa valla raamatukogud taas avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel.

Raamatukogu teenuste järk-järguline laiendamine sõltub omavalitsuse otsusest, kuid järgida tuleb hetkel kehtivaid Kultuuriministeeriumi ohutus- ja käitumisjuhiseid, mis on kooskõlastatud Terviseametiga:

 • Külastajatele kehtivad jätkuvalt 2+2 reeglid. Järgida tuleb ohutust tagavaid tähiseid ja juhiseid raamatukogudes.
 • Raamatuid palume tagastada Märjamaa raamatukogus tagastusautomaadi kaudu, haruraamatukogudes järgida kohapealseid juhiseid tagastamise kohta.
 • Raamatukokku sisenedes ja raamatukoguteenuste kasutamiseks tuleb desinfitseerida käed sissepääsu juurde paigaldatud desinfitseerimisvahendiga. 
 • Siseruumide külastamisel soovitame külastajatel kanda ühekordset kaitsemaski (võib olla ka ise tehtud).
 • Riiulite vahel liikudes, teavikuid kohapeal kasutades ning leti ees oodates tuleb hoida 2 meetrist distantsi.
 • Palume võimalusel eelistada kontaktivaba laenutust, kasutades võimalusel raamatute ette tellimist lugejaportaalis RIKSWEB või esitada tellimus telefoni või e-posti teel. 
 • Arvutit saab kasutada päevas 1 tund. Võimalusel broneerige aeg telefoni või e-posti teel. Ilma broneeringuta saab arvutit kasutada vaba arvuti olemasolul.
 • Raamatukoguhoidjal on õigus keelata haigussümptomitega külastajal raamatukogu siseruumidesse sisenemine ja reguleerida külastajate arvu teenindusaladel.
 • Raamatukogudes on pikendatud viivisevaba perioodi juunikuu lõpuni.

Tagamaks nii külastajate kui ka töötajate ohutuse ning takistamaks viiruse levikut, palume raamatukogu külastades rangelt järgida hetkel kehtivaid ohutus- ja käitumisjuhiseid.

 

Püsigem terved!

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Valla raamatukogu töökorraldusest eriolukorrast väljumisel

20.05.20

Märjamaa raamatukogus saab raamatuid jätkuvalt (kuni 1. juunini) laenutada vaid ette tellides või reserveerides:
  * e-teeninduses raplamaa.webriks.ee; 
 * e-posti kaudu marjamaa.raamatukogu@marjamaa.ee
  * telefonide 482 1346 (põhikogu), 482 1181 (lasteosakond) teel võetakse tellimusi vastu raamatute väljastamise kellaaegadel.

Tellimuse täitmisest teavitatakse tellijat telefoni või e-posti teel ja antakse teada raamatute väljastamise kuupäev. Raamatute väljastamine toimub kontaktivabalt raamatukogu sissepääsu (raamatutagastusautomaadi) juurde paigaldatud riiulilt

alates kolmapäevast, 20. maist järgmistel kellaegadel: E,K,R 11.00-18.00; T,N 11.00-19.00

Märjamaa valla raamatukogu ja haruraamatukogude siseruumid on kasutajatele taasavatud tavapärastel lahtiolekuaegadel alates 1. juunist 

Peale taasavamist raamatukogudesse sisenemisel ja raamatukogu teenuste kasutamisel ning osutamisel järgitakse kehtivaid ohutusnõudeid ja käitumisjuhiseid. Raamatukogud järgivad Kultuuriministeeriumi juhendis toodud nõudeid (kooskõlastatud Terviseametiga), mis aitavad tagada nii külastajate kui töötajate ohutuse. 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Raamatukogud kaardil

29.01.18
Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa raamatukogus saab kasutada printimisvõimalusega arvutiti

5.05.20

Märjamaa raamatukogus on võimalik hädavajalike e-teenuste teostamiseks ja avalikule teabele juurdepääsu saamiseks kasutada printimisvõimalusega arvutit. Arvuti kasutamise soovist teatage  telefonil 482 1346 või e-posti: marjamaa.raamatukogu@marjamaa.ee teel. Arvuti kasutamise aeg broneeritakse 30 minutiks ning kasutajal tuleb kinni pidada Terviseameti eriolukorra juhistest  ja kasutada raamatukogu poolt antud isikukaitsevahendeid. Täpsed juhised arvuti kasutamiseks täpsustatakse broneerimisel.

Alates 5. maist väljastatakse Märjamaa raamatukogus ettetellitud raamatuid E, T, N, R 11.00-15.00; K 14.00-18.00.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla raamatukogud hakkavad pakkuma osalist laenutust

5.05.20

Alates 6. aprillist saab Märjamaa valla raamatukogudes inimkontaktivabalt laenutada AINULT eelnevalt tellitud või reserveeritud raamatuid. Lugejatel puudub juurdepääs teenindusaladele, seetõttu kohapeal raamatute laenutussoove esitada ei saa. Ajakirju välja ei laenutata. Avaliku Internetipunkti teenuseid (sh arvutite kasutamist tasuliste teenuste tegemiseks) ja raamatukogudevahelist laenutust ei teostata. Piirangud kehtivad kuni eriolukorrast tingitud uute korraldusteni.

Märjamaa raamatukogus saab raamatuid ette tellida või reserveerida:

 • e-teeninduses raplamaa.webriks.ee;
 • e-posti kaudu marjamaa.raamatukogu@marjamaa.ee;
 • telefonide 482 1346 (põhikogu), 482 1181 (lasteosakond) teel võetakse tellimusi vastu raamatute väljastamise kellaaegadel.

Tellimuse täitmisest teavitatakse tellijat telefoni või e-posti teel ja antakse teada raamatute kättesaamise kuupäev.

Raamatute väljastamine toimub kontaktivabalt raamatukogu sissepääsu (raamatutagastusautomaadi) juurde paigaldatud riiulilt E, T, N, R 11.00- 15.00 ja K 14.00- 18.00, arvestades hetkel kehtivate liikumisreeglitega.

Raamatute laenutustähtajad on pikendatud mai lõpuni, viiviseid eriolukorra kehtimise ajal ei lisandu ning raamatud võivad jääda lugeja kätte eriolukorra lõpuni või kuni uute korralduste kehtestamiseni. Vajadusel saab raamatuid tagastada raamatutagastusautomaadi kaudu ja ohutuse tagamiseks kõik tagastatud raamatute kaaned puhastatakse võimalusel desinfitseeriva vahendiga.
 

Valgu, Kivi-Vigala, Vana- Vigala, Varbola, Laukna, Teenuse, Haimre ja Sipa haruraamatukogudes laenutatakse AINULT eelnevalt telefoni, e-posti, FB lehe või lugejaportaali RIKSWEB kaudu ette tellitud raamatuid. Ajalehti ja ajakirju välja ei laenutata. Lugejatel puudub juurdepääs raamatukogu ruumidesse.

Inimkontakti vältimiseks toimub tellitud raamatute kättesaamine ainult personaalselt kliendiga eelneval kokkuleppel ja kõiki eriolukorras kehtestatud ohutusnõudeid täites.

Raamatute laenutustähtajad on pikendatud mai lõpuni, viiviseid eriolukorra kehtimise ajal ei lisandu ning raamatud võivad jääda lugeja kätte eriolukorra lõpuni või kuni uute korralduste kehtestamiseni.

 

Raamatukogusid külastades järgige nõuet, et vahemaa inimeste vahel oleks vähemalt 2 meetrit ja raamatute väljastamise ruumi siseneda ainult ükshaaval. Ohutusnõuete ja eriolukorrast tingitud piirangute eiramise korral on Märjamaa vallavalitsusel õigus teenuse pakkumine katkestada.

Palume mõistvat suhtumist ja ranget ohutusnõuetest kinnipidamist, ainult nii saame hoida üksteise ja enda tervist!

Toimetaja: TIINA GILL
28.01.20
Toimetaja: TIINA GILL

Näitused

11.02.20

 

 

 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Arvo Valton "Märjamaa legend"

14.01.19

13. juunil 2017 esitles Arvo Valton oma raamatut „Märjamaa legend". See on lugu sündmustest, mis toimusid Läänemaal Liivi sõja ajal aastatel 1560-1574.

 


Kaunis tort kujutas raamatu esi- ja tagakaant. 

 


Huvilised saavad raamatut osta Märjamaa raamatukogust hinnaga 25 eurot.
Fotod: Enn Raav

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa valla raamatukogust saab osta raamatuid

14.08.19
 • "Märjamaa 650" II osa, hind 27 eurot;
 • Ants Tammari koostatud „Märjamaa kooli koduloo lugemik", hind 15 eurot
 • Arvo Valton "Märjamaa legend", hind 25 eurot;
 • Harri Jõgisalu "Mälestused I";
 • "Haimre-Märjamaa piirkonna minevikust (Märjamaa valla Tunatoimkonna toimetised I)";
 • Arvo Valton Vallikivi "Kogutud teosed" 1., 2., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22. ja 23. köide;
 • Eva-Liisa Kriis "Läbi lõimede: rahvuslikud kangakirjad";
 • Udo Knaps "Siin, seal ja Siberis";
 • Kati Rimm "Merehõbe"
Toimetaja: TIINA GILL