Menetluses olevad eelnõud

16.09.21

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/422-EN

Külavanema ametisse kinnitamine

Teenuse, Luiste ja Urevere külade koosolek Volikogu 21.09.2021 istungil punktina 1
1-2.1/423-EN

Märjamaa valla 2021. aasta eelarve III lisaeelarve

vallavalitsus Volikogu 21.09.2021 istungil punktina 3
1-2.1/425- Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine vallasekretär Volikogu 21.09.2021 istungil punktina 4
1-2.1/424-EN

 

Määruste kehtetuks tunnistamine

vallavalitsus Volikogu 21.09.2021 istungil punktina 5


Märjamaa Vallavolikogu otsused on leitavad dokumendiregistrist.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER