Menetluses olevad eelnõud

21.05.20

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/275-EN

Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord

( I lugemise variant - Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord  )

Vallavalitsus Volikogu 17.12.19 istungil I lugemine. 
Volikogu 19.05võetud vastu määrusena nr 96 
1-2.1/315-EN Munitsipaalmaale reaalservituudi seadmine Vallavalitsus Volikogu 19.05.2020 istungil võetud vastu otsusena nr 196
1-2.1/316-EN

Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Märjamaa valla õpilasliinidele vedaja leidmine 2020 - 2021) 

Vallavalitsus Volikogu 19.05.2020 istungil võetud vastu otsusena nr 197
1-2.1/317-EN

Vigala Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Vallavalitsus Volikogu 19.05.2020 istungil võetud vastu määrusena nr 97
- Ülevaade arengukava täitmisest (investeeringute kava täitmise ülevaade) Vallavalitsus Volikogu 19.05.2020 istungil punktina 6 (info)
1-2.1/302-EN

Märjamaa Vallavolikogu 21.01.2020 otsuse nr 171 „Ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine 
(vt uuse struktuuri joonis; vt uus koosseis)

Vallavalitsus Volikogu 17.03.2020 istungil punktina 6 - NB! arutamine lükkub edasi kuni eriolukorra lahenemiseni


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER