Menetluses olevad eelnõud

13.03.20

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/299-EN

Kasti-Orgita Lasteaia arengukava 2020-2022

Vallavalitsus Volikogu 17.03.2020 e-istungil punktina 1
1-2.1/304-EN

Vallavalitsuse liikmete arvu, valitsuse struktuuri ja koosseisu kinnitamine

Vallavanem M. Välis Volikogu 17.03.2020 e-istungil punktina 2
1-2.1/300-EN

Ühinemislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks

- ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu;
- seletuskiri;
- ühinemislepingu muudetud terviktekst;
- ühinemislepingu lisaks olev investeerimisplaan

 

Vallavalitsus Volikogu 17.03.2020 e-istungil punktina 3
1-2.1/275-EN

Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord

( I lugemise variant - Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord  )

Vallavalitsus Volikogu 17.12.19 istungil I lugemine. Ettepanekute tähtajaks määrati 10.01.2020.
Volikogu 17.03.2020 istungil punktina 4 - NB! arutamine lükkub edasi kuni eriolukorra lahenemiseni 
1-2.1/306-EN

Märjamaa valla 2020. aasta eelarve I lisaeelarve 
(vt ka määruse lisa)

Vallavalitsus Volikogu 17.03.2020 e-istungil punktina 4
1-2.1/302-EN

Märjamaa Vallavolikogu 21.01.2020 otsuse nr 171 „Ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine 
(vt uuse struktuuri joonis; vt uus koosseis)

Vallavalitsus Volikogu 17.03.2020 istungil punktina 6 - NB! arutamine lükkub edasi kuni eriolukorra lahenemiseni
1-2.1/303-EN

Varalise kohustuse võtmine (valla teede suvine korrashoid)

Vallavalitsus Volikogu 17.03.2020 e-stungil punktina 5
1-2.1/305-EN

Volikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine

Volikogu esimees Volikogu 17.03.2020 e-istungil punktina 6


 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER