Menetluses olevad eelnõud

23.09.20

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/342-EN

Valla vara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

Vallavalitsus Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu otsusena nr 210
1-2.1/343-EN

Vallavara võõrandamine enampakkumisel

Vallavalitsus Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu otsusena nr 211
1-2.1/340-EN

Volikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Volikogu esimees Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu otsusena nr 212
1-2.1/332-EN

Märjamaa vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 22 „Märjamaa valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" muutmine

Vallavalitsus Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu määrusena nr 102
1-2.1/333-EN

Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel

Vallavalitsus Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu määrusena nr 103
1-2.1/334-EN

Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 29 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine

Vallavalitsus Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu määrusena nr 104
1-2.1/335-EN

Huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkuja toetuse määramine

Vallavalitsus Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu otsusena nr 213
1-2.1/336-EN

Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uus redaktsioon. Eelarvestrateegia 2021-2024. I lugemine. 

Vallavalitsus Volikogu 22.09.2020 istungil lõpetatud I lugemine. Ettepanekute tähtajaks määrati 07.10.2020 
1-2.1/337-EN Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapitali nõukogu koosseisu muutmine Volikogu esimees Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu otsusena nr 214
1-2.1/338-EN Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Märjamaa vallale elektrienergia ostmine)  Vallavalitsus Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu otsusena nr 215
1-2.1/339-EN Külavanemate ametisse kinnitamine (Käbiküla külavanemaks Kadri Kus; Kohatu ja Männiku  külade külavanemaks Piret Karus) Volikogu esimees Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu otsusena nr 216
1-2.1/341-EN Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine Volikogu esimees Volikogu 22.09.2020 istungil võetud vastu otsusena nr 217


 

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER