Menetluses olevad eelnõud

14.04.21

Eelnõu nr 

Pealkiri

Algataja

Menetlusetapp/märkused

1-2.1/389-EN

Vanakubja liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse andmine vallavalitsus Volikogu 20.04.2021 istungil punktina 1
1-2.1/390-EN Orgita paekarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse andmine vallavalitsus Volikogu 20.04.2021 istungil punktina 2
1-2.1/391-EN

Orava lubjakivikarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse andmine. 

vallavalitsus Volikogu 20.04.2021 istungil punktina 3
-

Ülevaade valla arengukava täitmisest seisuga 31.12.2020. Vt ka investeeringute ülevaade

vallavalitsus Volikogu 20.04.2021 istungil punktina 4


 

 

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER