Nurtujõe hoiuala

19.01.18


Kevad Nurtujõe hoiualal

Nurtujõe hoiuala pindala on 26,7 ha, millest 1,9 ha on veeosa. Asub Nurtu-Nõlva külas.

Nurtujõe hoiuala kaitse-eesmärk on jõgede ja ojade, lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), niiskuslembeste kõrgrohustute, lamminiitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, vanade loodusmetsade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvate ja soo-lehtmetsade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht


Varsakabjad Nurtu jõe ääres. Fotod: Enn Raav

Toimetaja: TIINA GILL

Nurtu-Nõlva küla

23.11.18


Foto: Enn Raav

 


Foto: Peeter Paunmaa

 


Nurtu jõgi. Foto: Peeter Paunmaa

 


Õunapuu. Foto: Enn Raav
 


Päärni oja Nurtu-Nõlva külas. Foto: Tiina Gill. Pildistatud 17.03.2018

Toimetaja: TIINA GILL