Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamiseks tuleb esitada Märjamaa Vallavalitsusele taotlus. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel võtab Märjamaa Vallavalitsus arvesse valla üld- ja detailplaneeringut, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. 

Kestvus:

Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Anna-Kaia Kikkas, anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee, tel 5668 8591

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Marjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: