Sipa Naisselts

7.05.20

Kontaktisik: -
Tel.: 482 5412
E-mail: -

Juhatuse liikmed: Urve Murumets, Helle Pärn, Gairy Salk, Riina Luhtaru ja Riina Moorbach-Paisu.
Põhikiri


Ülevaade tegevusest (ülevaate koostas Anneli Looring):

Sipa Naisselts alustas tegevust 2002. aasta märtsis.

Seltsi eesmärk on ühistegevuse algatamine ja aktiviseerimine oma koduküla elanike hulgas.

Tegevusvaldkond on lai. Peale kultuuriürituste korraldamise tegeleb selts heakorraga Sipa keskuses, täienduseks olemasolevale heakorraalasele tegevusele.

Traditsioonilised üritused on naistepäeva tähistamine, heakorrapäevad, suvised ekskursioonid, ühised teatrikülastused ja esimese advendi jõulukontserdid.

Sipa Naisseltsil on praegu 18 liiget, nii eakaid prouasid kui noori emasid.

Naisseltsil on oma logo ja logoga T-särgid. Sipa Naisselts oli endise Loodna valla piirkonna naisseltside kokkusaamise algataja. Sipa Naisselts tänab Loodna Vabaajakeskuse sihtasutust, kes on seltsi projektide rahalistelt toetanud.

Sipa Naisseltsi esinaine on Anneli Looring,  kes valiti sellesse ametisse seltsi asutamisel. A. Looring on sündinud 17. septembril 1963. a Pärnu-Jaagupis, lõpetanud 1972. a Pärnu-Jaagupi Keskkooli 8. klassi. Kiitusega lõpetatud Tallinna Kutsekeskkoolist sai ta keskhariduse ning rätsepa elukutse IV kategooria meesterätsepa kvalifikatsiooniga. On töötanud meesterätsepana Pärnu Moemajas ja Pärnu-Jaagupi Moemaja kontoris. Õmblustööga tegeleb tänaseni. Anneli Looring on lahutatud ja 3 lapse ema.

Sippa kolis A. Looring 1987. a. Lisaks Sipa Naisseltsi juhatamisele tantsib ta Sipa naisrahvatantsurühmas "Külapiigad" ja laulab Sipa ansamblis "Cantare," mille vanemaks ta on. Samuti on ta teinud ligi 10 aastat tööd Sipa noortega: korraldanud heakorrapäevi, suviseid töölaagreid, diskosid jne.

A. Looring on SA Loodna Vabaajakeskus nõukogu liige.

Sipa külavanem Peeter Paunmaa ja Sipa Naisselts on ühiselt korraldanud külapäevi, jaanipäevi, spordipäevi, uusaastaöö pidustusi jne. Koostöö jätkub.

Sipa Naisseltsi tublid liikmed osalevad taidluskollektiivide töös. Naisrahvatantsurühmas "Külapiigad" tantsivad Helja Kivastik, kes lisaks kaunistab nii sõnas kui pildis naisseltsi kroonikat; Vaige Pärna, kelle nobetate näppude abiga valmivad seltsi käsitöönäitused ja kes annab edasi oma käsitöö- ja õmblemisoskusi; Riina Paisu tegeleb siiditrüki, savi, vitraažiga ning koob kangastelgedel suurepäraseid kaltsuvaipu; Egle Niinemets on aktiivne kaasaaitaja.

Ansamblis "Cantare" laulavad naisseltsi liikmed Helja Kivastik ja Egle Niinemets, ansamblis "Hõbelõng" Koidu Metsaäär, Aili Järitsa, Helle Pärn, Helja Kivastik, 

Linetantsu juhendaja Gairy Salk on samuti naisseltsi liige, tema tantsurühma kuulub naisseltsi naistest Riina Paisu. Balaitiinotantsu harrastavad Gairy Salk, Riina Paisu.

Naisseltsi raamatupidaja Urve Murumets on Sipa raamatukoguhoidja.

Toimetaja: TIINA GILL