Vallavalitsuse struktuur

29.01.20

Märjamaa Vallavalitsuse ja Vigala Osavallavalitsuse struktuur alates 01.02.2020.

Ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis on kehtestatud Märjamaa Vallavolikogu 21.01.2020 otsusega nr 171.

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER