Valla teed ja tänavad

12.01.17

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit.

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL

Tänavavalgustusriketest teatamine

19.03.19

Märjamaa alevi ja Märjamaa valla tänavavalgustuse riketest palun teada anda meilile info@jeelectric.eu või tel 5646 8042

Toimetaja: TIINA GILL

Lumetööde teostajad 2019-2020

26.02.20
piirkond ettevõte kontaktisik telefon
Märjamaa alev RTM & KO osaühing Ruttar Marrandi 506 4901
Märjamaa piirkond OÜ Šeiker Teed Agu Mürk 508 9657
Kasti piirkond J.J Farmer OÜ Jaan Jalakas 518 7429
Laukna-Soosalu piirkond ANKITER OÜ Andres Kirsipuu 5344 8172
Loodna piirkond OÜ Šeiker Teed Agu Mürk 508 9657
Russalu-Vaimõisa piirkond OÜ Šeiker Teed Raul Aalde 513 9643
Valgu piirkond OÜ Metetra Meelis Burmeister 5664 7425
Varbola piirkond OÜ Šeiker Teed Raul Aalde 513 9643
Kivi-Vigala piirkond J.J Farmer OÜ Jaan Jalakas 518 7429
Vana-Vigala piirkond Arvo Viibuse talu Armo Viibus 5647 3412

 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Konuvere-Jädivere lõigu projekteerimistingimuste menetlusest

5.03.19

Riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7–88,7 Konuvere-Jädivere lõigu projekteerimistingimuste menetluse algus on viibinud seoses täiendavate uuringute ja keskkonnamõjude eelhinnangu täpsustamisega.

Kõigile piirinaabritele saadetakse lähiajal e-kirja teel või ametlikule postiaadressile projekteerimistingimuste eelnõu arvamuse avaldamiseks.

 

Maanteeamet

Toimetaja: TIINA GILL

Põhimaantee nr 4 Konuvere - Jädivere lõigu ehitusprojekt

20.12.18

Projekti eesmärk on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7 – 88,7 liiklusohutuse ja elukeskkonna taseme tõstmine (sh põhitee vahetus naabruses olevate elamute juures sõidukitest tekkiva mürataseme vähendamine, ulukitega liiklusõnnetuste vähendamine) ja sõidumugavuse tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+1 lahendusega põhimaantee projekteerimist.

Selleks on Maanteeameti ja ühispakkujate Tuulekaru OÜ ning ProSystem OÜ vahel on sõlmitud leping nr 17-00120/345, 22 august 2017 mille esemeks on riigitee nr 4 (E67)  Tallinn -Pärnu-Ikla km 77,7 - 88,7 Konuvere-Jädivere lõigu projektide koostamine.

Rohkem infot https://www.dropbox.com/sh/fq7o2kqs3lub7m0/AAD-UwaxByIF032nIEv1p8mza?dl=0

 

Toimetaja: TIINA GILL

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL