Lumetööde teostajad 2020-2021

12.01.21
piirkond ettevõte kontaktisik telefon
Märjamaa alev RTM & KO osaühing Ruttar Marrandi 506 4901
Märjamaa piirkond OÜ Šeiker Teed Agu Mürk 508 9657
Kasti piirkond J.J Farmer OÜ Jaan Jalakas 518 7429
Laukna-Soosalu piirkond ANKITER OÜ Andres Kirsipuu 5344 8172
Loodna piirkond OÜ Šeiker Teed Agu Mürk 508 9657
Russalu-Vaimõisa piirkond OÜ Šeiker Teed Raul Aalde 513 9643
Valgu piirkond OÜ Metetra Meelis Burmeister 5664 7425
Varbola piirkond OÜ Šeiker Teed Raul Aalde 513 9643
Kivi-Vigala piirkond J.J Farmer OÜ Jaan Jalakas 518 7429
Vana-Vigala piirkond Arvo Viibuse talu Armo Viibus 5647 3412

 

 

Toimetaja: TIINA GILL

Valla teed ja tänavad

8.12.20

Märjamaa valla kohalikud teed on teed, mille hooldust korraldab Märjamaa Vallavalitsus.

Maanteeameti kaarti, kuhu on peale riigimaanteede kantud ka kohalikud teed (kollane joon), erateed (roosa joon) ja metsateed (roheline joon) saab vaadata siit. Selleks trükkide otsinguribale koht või aadress, seejärel avage laiendatud otsinguriba ning trükkige kaardikihi ribale teed, avanenud karrdikihtide hulgast valige valige kohalik- era- ja metsatee.

 

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa alevi tänavate kaart

12.02.14
Toimetaja: TIINA GILL

Kruusateede ülevaatuse tulemused

11.01.21

2020. aasta kevadel tellis Märjamaa Vallavalitsus Taalri Varahaldus OÜ-lt Märjamaa valla teede infrastruktuuri seisukorra fikseerimise. Antud tulemi alusel planeeris Märjamaa Vallavalitsus 2020. aasta katteta teede investeeringuhanke töid, mida hetkel ka teostatakse.

Antud seisukorra hinnang on antud kõigile avalikele teedele, kuid kindlasti kõiki teid ei ole võimalik esimeste aastate jooksul rekonstrueerida. Antud ülevaate põhjal on koostatakse teehoiukava, mis määrab järgmiste aastate prioriteedid teede kaupa.Foto: Mikk Vaarmann

Toimetaja: TIINA GILL

Tänavavalgustusriketest teatamine

19.03.19

Märjamaa alevi ja Märjamaa valla tänavavalgustuse riketest palun teada anda meilile info@jeelectric.eu või tel 5646 8042

Toimetaja: TIINA GILL

Teede talvised seisunditasemed

12.01.17

Igale tasemele on kehtestatud Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92 §-iga 28 ka seisunditaseme kehtivusaeg. Tasemel nr 3, millele meie kergteed vastavad,  on selleks kõikidel päevadel kell 6-22. 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus number 92
jõustumiskuupäev 18.07.2015
Tee seisundinõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015013

§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg

Tee omanik peab tagama nõutava seisunditaseme kehtivusaja järgmiselt:
1) kiirteel ja 4. seisunditasemega teel – kogu ööpäeva jooksul kõigil nädalapäevadel;
2) 3. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 6.00–22.00. Muul ajal on lubatav 2. seisunditase;
3) 2. seisunditasemega teel – kõigil nädalapäevadel kell 7.00–21.00. Muul ajal on lubatav 1. seisunditase;
4) 1. seisunditasemega teede seisunditaseme kehtivusaja määrab tee omanik.

Toimetaja: TIINA GILL