Järtade maastikukaitseala. Foto: Tiina Gill
 

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega
Maa-ameti kodulehel

Vallavanema nädalakava

Esmaspäeval, 15. aprillil
              kell 8.30-9.45 kohtumisel sihtasutusega
              kell 10.00 kohtumisel audiitoriga
              kell 15.00-15.30 kohtumisel abivallavanemaga
              kell 17.00-17.45 kohtumisel tervisekeskuse küsimuses

Teisipäeval, 16. aprillil 
              kell 15.00-16.30
volikogu istungil

Kolmapäeval, 17. aprillil
              kell 10.00-16.00 maakonna omavalitsuste ja koguduste ühisel nõupäeval

Neljapäeval, 18, aprillil
               kell 10.00-13.00 Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogul Kohilas
               kell 14.00 valdkonnajuhtide nõupidamisel

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin