« Tagasi

Ettepanekuid erivajadusega inimeste kodu projekteerimistingimuste korralduse eelnõule saab esitada 30. augustini

Arvesse võttes suurt avalikku huvi erivajadusega inimeste kodu rajamise asukoha suhtes (Sipa tn 3 Märjamaa alevis) pikendas vallavalitsus ettepanekute tegemise tähtaega hoone projekteerimistingimuste korralduse eelnõule 30. augustini. 

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Märjamaa alevi Sipa tee 3 kinnistule erihooldekodu projekteerimiseks