« Tagasi

Läheneb registreeringu õigsuse kinnitamise tähtaeg

Vastavalt majandustegevuse registri seaduse §-le 26 peab ettevõtja iga aasta 15. aprilliks kinnitama registreeringu õigsust, juhul kui  ettevõtja registreerimisest või registreeringu  muutmisest ettevõtja taotluse alusel  on möödunud rohkem kui kolm kuud.

Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei tule tasuda riigilõivu.  Registreeringu õiguse kinnitamise  vormi võib  ettevõtja  esitada posti teel või e-posti teel digitaalallkirjastatult  vallavalitsusele:

Märjamaa Vallavalitsus Tehnika 11 Märjamaa 78304, e-posti aadress: marjamaa@marjamaa.ee.

Ettevõtja võib registreeringu õigsust kinnitada ka   ise  riigiportaali eesti. ee (www.eesti.ee) kaudu.

Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb kontrollida antud registreeringu andmeid. Registreeringu õigsuse kinnitamise vormi leiate registri kodulehelt http://www.mkm.ee/mtr;  taotluste vormid, vorm 18. 

Märjamaa vallasekretär Maigi Linna