Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade

kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.10.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.