« Tagasi

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muutmise avalikustamine

Märjamaa Vallavolikogu 19.11.2019. a otsusega nr  161 otsustati korraldada Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek.

Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu muutmine hõlmab ühinemislepingu punktides 7.1., 8.9.5.,11.1.6.,lisas nr 2 ning lisas nr 3 tehtavaid muudatusi.

Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek toimub 20. novembrist 2019 kuni 16. detsembrini 2019   Märjamaa vallamajas, Märjamaa valla raamatukogudes (haruraamatukogudes) ning valla veebilehel.

Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingu muutmisele esitada hiljemalt 16. detsembril 2019 kirjalikult Märjamaa Vallavalitsusele e-posti aadressil marjamaa@marjamaa.ee  või posti teel aadressile Tehnika 11, Märjamaa alev, Märjamaa vald, 78304, Raplamaa.