« Tagasi

Avalik konkurss Märjamaa Gümnaasiumi direktori ametikohale

TÄHELEPANU! Konkurss on vallavalitsuse 18.12.2019 korraldusega PEATATUD!

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Märjamaa Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Kooli direktori tööülesanded tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon haridusteaduste valdkonnas;
 • teadmised haridusvaldkonna õigusaktidest, kaasaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest;
 • eelnev kogemus haridusvaldkonna juhtimisel;
 • kohuse- ja vastutustunne, korrektsus ning täpsus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi ja planeerimisoskus;
 • heal tasemel arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus;
 • väga hea koostöövõime ja meeskonnajuhtimise oskus;
 • väga hea esinemis- ja eneseväljendusoskus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil.

 

Kasuks tuleb:

 • B kategooria autojuhilubade olemasolu;
 • õpetajakutse ja valmisolek ainetundide andmiseks.

 

Pakume: 

 • vastutusrikast ja rutiinivaba tööd Märjamaa valla suurima haridusasutuse juhtimisel;
 • koostööd vallavalitsuse ja Märjamaa Valla Spordikeskuse Sihtasutusega;
 • väljakutset arendada gümnaasium kaasaegset koolikeskkonda ja head haridust väärtustavaks ning pakkuvaks;
 • suurepärast võimalust osaleda asutuse ja valla hariduselu arendamises;
 • arengu- ja täiendkoolituse võimalusi;
 • puhkust 56 kalendripäeva aastas;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • tegusat ja toetavat meeskonda;
 • hüvitist teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest.

 

 Vajalikud dokumendid:

 • ametikohale vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri koos palgasoovi ja võimaliku tööle asumise ajaga;
 • visioon kooli juhtimisest ja arengust;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Lõppvooru jõudnud kandidaadilt/kandidaatidelt eeldame nõusolekut avalikuks esinemiseks koolipere ees.

 

Ootame kandideerimiseks vajalikke dokumente Märjamaa Vallavalitsuse aadressile: Tehnika 11, Märjamaa 78301 või e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee hiljemalt 6. jaanuariks 2020.

Lisainformatsioon: haridusnõunik Raivo Heinaru, tel 5900 9501.