« Tagasi

Valla 2021.a eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamine

Märjamaa Vallavalitsus kuulutab välja Märjamaa valla 2021. aasta eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise I vooru.
Vormikohased taotlused esitada hiljemalt 1. detsembriks 2020 Märjamaa Vallavalitsusele aadressil marjamaa@marjamaa.ee

Vormid on leitavad valla kodulehelt https://marjamaa.kovtp.ee/et/valdkondade-maarused