« Tagasi

Õigusnõuniku ametikohale saab kandideerida kuni 12. augustini

Ootame oma meeskonda spetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on Märjamaa vallavalitsuse ja hallatavate asutuste õigusnõustamine, valla esindamine õigusalastes küsimustes, notariaalsete lepingute sõlmimine, lepingute ja õigusaktide koostamine ja muude õigustoimingute tegemine.

Tule kandideerima õigusnõunikuks, Märjamaa Vallavalitsuses ootab Sind põnev väljakutse!

Kandidaadil peaks olema:

 • õigusalane kõrgharidus
 • varasem juriidiline töökogemus vähemalt 3 aastat
 • väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamise oskus ning pingetaluvus
 • teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest, riigi- ja haldusõigusest ning  haldusmenetlusest
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus eesti keeles ning ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
 • kohusetunne, usaldusväärsus, korrektsus, põhjalikkus, süsteemne mõtlemine
 • koostöövalmidus, lahendustele suunatud mõtteviis, algatus- ja vastutusvõime

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus sektoris
 • B kategooria autojuhilubade olemasolu
 • kogemus kohtumenetluses

 

Pakume: 

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd
 • täiendkoolituse võimalusi
 • puhkust 35 kalendripäeva aastas
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast
 • tegusat ja toetavat meeskonda

 

 Vajalikud dokumendid:

 • ametikohale vastavust tõendavate dokumentide koopiad
 • elulookirjeldus
 • motivatsioonikiri koos palgasoovi ja võimaliku tööle asumise ajaga
 • kinnitus, et ei esine asjaolusid, mis välistavad avalikku teenistusse võtmise
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

 

Ootame kandideerimiseks vajalikke dokumente Märjamaa Vallavalitsuse aadressile: Tehnika tn 11, Märjamaa 78304 või e-posti aadressile marjamaa@marjamaa.ee hiljemalt 12. augustil 2019. 

Lisainformatsioon: personalispetsialist Evi Rooda, telefon 53056895, e-post evi.rooda@marjamaa.ee