« Tagasi

Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse planeerimise ja maakorralduse spetsialisti

Planeerimise ja maakorralduse spetsialisti töö eesmärk on Märjamaa valla territooriumi planeerimisalase tegevuse ning maakorralduse valdkonna tegevuste korraldamine.

Peamised tööülesanded:

 • Märjamaa valla üld-, teema- ja detailplaneeringute menetluste korraldamine, planeerimisalane nõustamine ning Märjamaa valla territooriumi ruumilise arengu tegevuse jälgimine ning suunamine;  
 • maareformi ja maakorraldustoimingute tegemine, maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine, seotud dokumentatsiooni säilitamine, vastavate registrite pidamine ning haldamine;
 • projekteerimistingimuste avatud menetluste korraldamine;
 • osalemine valla arendusprojektide koostamisel ja elluviimisel.

Kandidaadilt eeldame:

 • erialast kõrgharidust (ruumilise planeerimise, arhitektuuri, maastikuarhitektuuri, linnaplaneerimise või maakorralduse eriala)
 • eelnevat töökogemust ametikoha valdkonnas vähemalt 3 aastat;
 • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
 • õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
 • kohuse- ja vastutustunnet;
 • väga head stressitaluvust;
 • iseseisvust ja  otsustusvõimet;
 • hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõimet;
 • koostöövõimet ja head suhtlemisoskust;
 • eesti keele oskus, tasemel C1;
 • oskust kasutada oma töös tavapärast kontoritarkvara, CAD ja GIS tarkvara, andmebaase
 • B-kategooria juhtimisõigust;

 

Kasuks tuleb:

 • teenistuskogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • kogemus planeeringute koostamise menetluses ja maakorralduse valdkonnas;
 • dokumendihaldusprogrammi  Amphora Professional kasutamise oskus
 • väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • uuendustele suunatud töökeskkonda;
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda;
 • enesearengu võimalusi;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • 35-kalendripäevast põhipuhkust;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.

 

Kui oled uuendusmeelne ning suunatud lahenduste leidmisele, ei karda vastutuse võtmist  ning soovid igakülgselt panustada Märjamaa valla arengusse, siis tule kandideerima!

Avaldus/motivatsioonikiri, CV ja  haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 11. veebruaril 2020 Märjamaa Vallavalitsuse aadressil Tehnika 11, 78304 Märjamaa alev või e-postiga marjamaa@marjamaa.ee.

Lisainfo: abivallavanem Ott Valdma, tel 5380 5285; e-post: ott.valdma@marjamaa.ee