Vaata oma lähima kirjakasti asukohta! Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna...

Märjamaa valda jääb teenindama 21 kirjakasti

Vaata oma lähima kirjakasti asukohta! Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna...

Stina Andok,  Raplamaa Sõnumid 26.02.2020 Kodukandi mäluüritus, Märjamaa kodulookonverents kogunes 16. korda 22. veebruaril Märjamaa kinos Helk, et meenutada Eesti NSV aegu. ...

Tagasivaade nõukogude Märjamaale

Stina Andok,  Raplamaa Sõnumid 26.02.2020 Kodukandi mäluüritus, Märjamaa kodulookonverents kogunes 16. korda 22. veebruaril Märjamaa kinos Helk, et meenutada Eesti NSV aegu. ...

       MTÜ RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU JUHATUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI TEGEVJUHI LEIDMISEKS Tegevjuhi ülesandeks on Raplamaa Partnerluskogu põhikirjaliste...

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu otsib tegevjuhti

       MTÜ RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU JUHATUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI TEGEVJUHI LEIDMISEKS Tegevjuhi ülesandeks on Raplamaa Partnerluskogu põhikirjaliste...

Meie homne on meie endi teha Volikogu veebruarikuu istungi kokkuvõte Valla tänukirja saajate tutvustused Erivajadusega inimeste kodu arutelul üksmeelt ei leitud ......

Märjamaa Nädalaleht 27. veebruaril 2020

Meie homne on meie endi teha Volikogu veebruarikuu istungi kokkuvõte Valla tänukirja saajate tutvustused Erivajadusega inimeste kodu arutelul üksmeelt ei leitud ......

10. märtsil kell 10.00 toimub 2020 aasta kevadvooru infopäev. Kinnitatud on uus programmi määrus (avalikustatakse õige pea) ning tulekul on mitmeid olulisi muudatusi taotlejate jaoks. ...

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toimub 10. märtsil

10. märtsil kell 10.00 toimub 2020 aasta kevadvooru infopäev. Kinnitatud on uus programmi määrus (avalikustatakse õige pea) ning tulekul on mitmeid olulisi muudatusi taotlejate jaoks. ...

piirkond ettevõte kontaktisik telefon Märjamaa alev RTM & KO osaühing Ruttar Marrandi 506...

Lumetööde teostajad 2019-2020

piirkond ettevõte kontaktisik telefon Märjamaa alev RTM & KO osaühing Ruttar Marrandi 506...

Millal Sa viimati midagi õppisid? Kuidas see muutis Su elu?... 7. märtsil on Sul suurepärane võimalus liituda toreda koolitusgrupiga, et saada edukamaks ja enesekindlamaks. ...

Koolitus "Mina kui õppija"

Millal Sa viimati midagi õppisid? Kuidas see muutis Su elu?... 7. märtsil on Sul suurepärane võimalus liituda toreda koolitusgrupiga, et saada edukamaks ja enesekindlamaks. ...

Maamaksuteadete saatmisega veebruaris 2020 ilmnes, et paljudel inimestel puudub kohaliku omavalitsuse poolt edastatud andmetes kodualuse maa maksusoodustus. See puudutab inimesi, kes...

Maamaksuteadetes võib olla vigu kodualuse maa maksusoodustuse osas

Maamaksuteadete saatmisega veebruaris 2020 ilmnes, et paljudel inimestel puudub kohaliku omavalitsuse poolt edastatud andmetes kodualuse maa maksusoodustus. See puudutab inimesi, kes...

Tulemas on Märjamaa valla külaliikumise XVI tänupäev, mille raames tahab Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus tänada taaskord tublisid inimesi ja organisatsioone. Märjamaa Valla Külavanemate...

Külavanemate ühendus ootab ettepanekuid tunnustamiseks

Tulemas on Märjamaa valla külaliikumise XVI tänupäev, mille raames tahab Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus tänada taaskord tublisid inimesi ja organisatsioone. Märjamaa Valla Külavanemate...

  Rahvahääletusel saab osaleda iga  vähemalt 16-aastane isik , kelle elukoht on  Märjamaa vallas  Eesti  rahvastikuregistri andmetel seisuga 29.01.2020 . ...

Kaasava eelarve 2020 rahvahääletus 26. veebruarist kuni 18. märtsini 2020

  Rahvahääletusel saab osaleda iga  vähemalt 16-aastane isik , kelle elukoht on  Märjamaa vallas  Eesti  rahvastikuregistri andmetel seisuga 29.01.2020 . ...

Märjamaa XVI kodulookonverentsi kava Hooldustöötajate õppegrupp lõpetas õpingud edukalt Teet Tomsoni arvamus olukorrast vallas Varbola aedkoolis kutsuti kokku tugiteenuste...

Märjamaa Nädalaleht 19. veebruaril 2020

Märjamaa XVI kodulookonverentsi kava Hooldustöötajate õppegrupp lõpetas õpingud edukalt Teet Tomsoni arvamus olukorrast vallas Varbola aedkoolis kutsuti kokku tugiteenuste...

Vallavanemaks valiti Meelis Välis.

Lühidalt volikogu 18. veebruari istungist

Vallavanemaks valiti Meelis Välis.

Märjamaa valla haridusasutuste töö koordineerimine ja kontrollimine. Märjamaa valla hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine. Haridusnõuniku...

Märjamaa Vallavalitsus võtab tööle haridusnõuniku

Märjamaa valla haridusasutuste töö koordineerimine ja kontrollimine. Märjamaa valla hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine. Haridusnõuniku...

Ametikoha eesmärk on  teede valdkonnaga seotud tegevuste koordineerimine ja korraldamine Märjamaa vallas ning valla teehoiutööde järelevalve. Tööülesanded: teedeehituse...

Märjamaa Vallavalitsus võtab tööle teedespetsialisti

Ametikoha eesmärk on  teede valdkonnaga seotud tegevuste koordineerimine ja korraldamine Märjamaa vallas ning valla teehoiutööde järelevalve. Tööülesanded: teedeehituse...

Ootame oma meeskonda spetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on Märjamaa  vallavalitsuse (ametiasutuse ja poliitilise organi) ning hallatavate asutuste  juhtide nõustamine...

Märjamaa Vallavalitsus võtab tööle õigusnõuniku

Ootame oma meeskonda spetsialisti, kelle peamisteks tööülesanneteks on Märjamaa  vallavalitsuse (ametiasutuse ja poliitilise organi) ning hallatavate asutuste  juhtide nõustamine...

Planeerimise ja maakorralduse spetsialisti töö eesmärk on  Märjamaa valla territooriumi planeerimisalase tegevuse ning maakorralduse valdkonna tegevuste korraldamine. Peamised...

Märjamaa Vallavalitsus võtab tööle planeerimise ja maakorralduse spetsialisti

Planeerimise ja maakorralduse spetsialisti töö eesmärk on  Märjamaa valla territooriumi planeerimisalase tegevuse ning maakorralduse valdkonna tegevuste korraldamine. Peamised...

Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti (lapsehoolduspuhkusel ametniku asendamine) Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja...

Märjamaa Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti

Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti (lapsehoolduspuhkusel ametniku asendamine) Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja...

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kuulutab taas välja konkurssi „ Aasta bussijuht". Konkurssi eesmärgiks on tunnustada bussijuhti tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest. Ootame kiitusi...

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tunnustab ka sel aastal tublisid bussijuhte

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kuulutab taas välja konkurssi „ Aasta bussijuht". Konkurssi eesmärgiks on tunnustada bussijuhti tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest. Ootame kiitusi...

8.aprillil kell 11-15 toimub Sadolin Spordihoones järjekordne Raplamaa  töö- ja karjäärimess. Messile ootame kõiki, kes otsivad tööd või soovivad minna õppima.   Messile tulevad...

Tulge Raplamaa töö- ja karjäärimessile

8.aprillil kell 11-15 toimub Sadolin Spordihoones järjekordne Raplamaa  töö- ja karjäärimess. Messile ootame kõiki, kes otsivad tööd või soovivad minna õppima.   Messile tulevad...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 112