Märjamaa rahvamaja Ly galeriis on märtsikuus näitus, mille fantaasiaküllastel piltidel lendavad ringi draakonid ja vaatajat silmitsevad terase pilguga hundid. Need on loonud Märjamaa...

Inger-Berlissa Kaugemaa tööde näitus Ly galeriis

Märjamaa rahvamaja Ly galeriis on märtsikuus näitus, mille fantaasiaküllastel piltidel lendavad ringi draakonid ja vaatajat silmitsevad terase pilguga hundid. Need on loonud Märjamaa...

Külapiigad pidasid kümnendat sünnipäeva Russalu Pliidiliisud tegid torte Kalendrilood: pubi Ruut 66 Meenutame suvist kunstilaagrit Ruhnus ... ja muid lugusid ja...

Märjamaa Nädalaleht 11. märtsil 2015

Külapiigad pidasid kümnendat sünnipäeva Russalu Pliidiliisud tegid torte Kalendrilood: pubi Ruut 66 Meenutame suvist kunstilaagrit Ruhnus ... ja muid lugusid ja...

Lääne prefektuur pakub kõigile, kel ID-kaarti pole või see hakkab aeguma, võimalust taotleda seda oma kodukohas. ID-kaardi taotlust saab esitada   16.04.2015 kell 10.00 – 12.00...

Märjamaa valla elanikel on võimalus taotleda ID-kaarti oma kodukohas!

Lääne prefektuur pakub kõigile, kel ID-kaarti pole või see hakkab aeguma, võimalust taotleda seda oma kodukohas. ID-kaardi taotlust saab esitada   16.04.2015 kell 10.00 – 12.00...

Märjamaa valla elanike liikumisharrastuse võimaluste mitmekesistamiseks valmib kohaliku omaalgatuse programmi rahastamisel Järta terviseradadele MOBO orienteerumise püsirada. Lisaks on valminud...

Järta terviseradadele tuleb orienteerumise püsirada

Märjamaa valla elanike liikumisharrastuse võimaluste mitmekesistamiseks valmib kohaliku omaalgatuse programmi rahastamisel Järta terviseradadele MOBO orienteerumise püsirada. Lisaks on valminud...

Märjamaa Vallavalitsus  kehtestas 04. märts  2015  korraldusega nr 170  valla kruusakattega teedel seoses kevadise teede lagunemisega   üle 7 tonnise tegeliku massiga...

Liikluspiirang valla teedel

Märjamaa Vallavalitsus  kehtestas 04. märts  2015  korraldusega nr 170  valla kruusakattega teedel seoses kevadise teede lagunemisega   üle 7 tonnise tegeliku massiga...

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 10. märtsil Rapla kultuurikeskusesse kell 10.00-14.00. „Ootame seekord väga reesusnegatiivse...

Verekeskus kutsub Rapla doonoripäevale

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 10. märtsil Rapla kultuurikeskusesse kell 10.00-14.00. „Ootame seekord väga reesusnegatiivse...

Vabariigi aastapäeva eel peeti ajalootundi Vallavanema aastapäevakõne Sündmused Märjamaal 24. veebruaril ... ja muud huvitavat ja kasulikku Märjamaa Nädalalehes 4. märtsil...

Märjamaa Nädalaleht 4. märtsil 2015

Vabariigi aastapäeva eel peeti ajalootundi Vallavanema aastapäevakõne Sündmused Märjamaal 24. veebruaril ... ja muud huvitavat ja kasulikku Märjamaa Nädalalehes 4. märtsil...

Vastavalt Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse otsusele pikendati Eesti Keskkonnateenuste ASiga jäätmeveo lepinguid kuni 31.03.2016. Veosagedus on endine: tiheasustusalal iga 28 päeva järel,...

Jäätmeveolepingud pikendatud

Vastavalt Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse otsusele pikendati Eesti Keskkonnateenuste ASiga jäätmeveo lepinguid kuni 31.03.2016. Veosagedus on endine: tiheasustusalal iga 28 päeva järel,...

Hea vabaühenduste liige, aktiivne kodanik! Ootame teid osalema Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (RAEK) poolt korraldataval teabeõhtul  19. märtsil kell 16.30 Raikküla Valla...

Teabeõhtu MTÜ-dele

Hea vabaühenduste liige, aktiivne kodanik! Ootame teid osalema Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (RAEK) poolt korraldataval teabeõhtul  19. märtsil kell 16.30 Raikküla Valla...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Maa-ameti korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Avalik kirjalik enampakkumine riigimaa kasutamiseks andmiseks

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Reedel, 27. veebruaril allkirjastati koostööleping RMK ja Iiri Kultuuriklubi vahel. Iiri Kultuuriklubi nime all tegutseb Järvamaa Rüütlikoda, kes esitles end meie valla rahvale esimest...

Koostööleping RMK ja Iiri Kultuuriklubi vahel ürituste korraldamiseks Varbola linnusel

Reedel, 27. veebruaril allkirjastati koostööleping RMK ja Iiri Kultuuriklubi vahel. Iiri Kultuuriklubi nime all tegutseb Järvamaa Rüütlikoda, kes esitles end meie valla rahvale esimest...

Märjamaa Vallavalitsus annab Märjamaa Vallavolikogu 21.oktoobri 2008 otsusega nr 206 alusel tähtajatu rendilepingu alusel kasutada Märjamaa valla omanduses oleva Sillaotsa Talumuuseumi...

Märjamaa Vallavalitsus korraldab suulise enampakkumise põllumaa rendile andmiseks

Märjamaa Vallavalitsus annab Märjamaa Vallavolikogu 21.oktoobri 2008 otsusega nr 206 alusel tähtajatu rendilepingu alusel kasutada Märjamaa valla omanduses oleva Sillaotsa Talumuuseumi...

*Sõeru kinnistu Võeva külas (registriosa nr 3523837, katastritunnus 50404:002:0242, pindala 11992 m 2 , 100% elamumaa, kinnistul asuvad amortiseerunud elamu ja kõrvalhoone)  alghinnaga...

Märjamaa Vallavalitsus korraldab suulise enampakkumise vallale kuuluvate kinnistute ja kaubiku võõrandamiseks

*Sõeru kinnistu Võeva külas (registriosa nr 3523837, katastritunnus 50404:002:0242, pindala 11992 m 2 , 100% elamumaa, kinnistul asuvad amortiseerunud elamu ja kõrvalhoone)  alghinnaga...

Märjamaa valla jäätmekava 2015-2020 eelnõu avalik väljapanek toimub kuni 2. märtsini 2015. Eelnõuga saab tutvuda Märjamaa valla kodulehel ja paberkandjal Märjamaa Vallavalitsuse kantseleis...

Valla uus jäätmekava on veel viimaseid päevi avalikul väljapanekul

Märjamaa valla jäätmekava 2015-2020 eelnõu avalik väljapanek toimub kuni 2. märtsini 2015. Eelnõuga saab tutvuda Märjamaa valla kodulehel ja paberkandjal Märjamaa Vallavalitsuse kantseleis...

Märjamaa Vallavalitsuse 28. jaanuari 2015. a. korraldusega nr 77 on võetud edasiseks menetlemiseks Märjamaa Vallavolikogu määruse „Märjamaa valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga...

Kaugküttepiirkonna piiride muutmine

Märjamaa Vallavalitsuse 28. jaanuari 2015. a. korraldusega nr 77 on võetud edasiseks menetlemiseks Märjamaa Vallavolikogu määruse „Märjamaa valla kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga...

Märjamaa vald tänas oma tublisid inimesi Valla tänukirjasaajate nimed ja lühitutvustused Volikogu istungi kokkuvõte ... ja muid lugusid ja teateid Märjamaa Nädalalehes 26....

Märjamaa Nädalaleht 26. veebruaril 2015

Märjamaa vald tänas oma tublisid inimesi Valla tänukirjasaajate nimed ja lühitutvustused Volikogu istungi kokkuvõte ... ja muid lugusid ja teateid Märjamaa Nädalalehes 26....

Võimalus saada lühike ülevaade volikogu veebruarikuu istungil räägitust.

Kokkuvõte volikogu 17. veebruari istungist

Võimalus saada lühike ülevaade volikogu veebruarikuu istungil räägitust.

PRIA tuletab meelde, et 2015. aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku maa osaks juhul,  kui need on ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval...

Pindalatoetuste taotlejad saavad säilitamisele kuuluvaid maastikuelemente deklareerida märtsi alguseni

PRIA tuletab meelde, et 2015. aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku maa osaks juhul,  kui need on ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval...

Tuluõhtu abil tuleb kunstiklassi vesi Kaitseliidu kodust ja miljööväärtustest 24. veebruari sündmused Märjamaal Eero Lattu esitles oma raamatut "Kaitstud Eesti" ......

Märjamaa Nädalaleht 18. veebruaril 2015

Tuluõhtu abil tuleb kunstiklassi vesi Kaitseliidu kodust ja miljööväärtustest 24. veebruari sündmused Märjamaal Eero Lattu esitles oma raamatut "Kaitstud Eesti" ......

Näitan: 2 081-2 100
Elemente lehe kohta 20
of 124