Kohatu sild

8.05.20

Kohatu sild asub Kohatu külas Uudiku-Mihkli teel üle Kasari jõe.
Silla pikkus on 25,3 meetrit.

Nagu paljudes teisteski jõeäärsetes külades, kasutati ka Kohatus jõe ületamiseks ajutisi kergsildu, nn „pukasid," mille kevadine jääminek igal aastal kaasa viis. Kindel püsisild ehitati 1970. a tollase Sooniste sovhoosi rahadega. Projekti tegi naaberküla elanik Albert Päästlane, ehitasid oma küla mehed. Sild remonditi 2006. a, see on tänaseni kasutuses ning asub Uudiku-Mihkliteel.
(Mati Jetsi uurimusi Kohatu küla kohta)

Kasari jõgi on Lääne-Eesti veerohkeim jõgi. Jõgi algab Kohila alevist läänes ja suubub Matsalu lahte. Pärast seda, kui Kasari jõkke suubub Konnaveski jõgi keerab Kasari edelasse ja voolab läbi Kohatu küla. Kohas, kus jõkke suubub Ellamaa oja, keerab jõgi lõunasse. Umbes 1,3 km lõuna pool suubub jõkke Põldre kraav. Siin võib jões leida koguni 3 suurt saart. Ka väljub jõgi siin umbes 300 meetriks Kohatu hoiualalt. Jõest umbes 500 m ida poole jääb Kohatu kadastik. 


Fotod: Enn Raav. Pildistatud 25.11.2018


Foto: Riho Vjatkin
 

Toimetaja: TIINA GILL

Nurme sild

17.12.18

Nurme sild asub Anni teel Nääri külas üle Velise jõe. Silla pikkus on 13.1 meetrit. 

Asukoht


Fotod: Enn Raav. Pildistatud 1.12.2018.

Toimetaja: TIINA GILL

Tolli sild

7.12.18

Tolli sild asub Laiaru teel Tolli külas üle Kasari jõe.

Silla pikkus on 30,8 meetrit.

Asukoht


Fotod: Tiina Gill. Pildistatud 17.03.2018


Foto: Enn Raav. Pildistatud 17.03.2018

Toimetaja: TIINA GILL

Väike sild

1.12.20

 


Väike sild Lümandu külas enne remonti. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL