Vaimõisa mõisa park

13.12.17

Ehkki Vaimõisa pargis ei kasva erilisi haruldusi ega iidseid puid, kuulub ta looduskaitse alla oma terviklikkuse tõttu. Kaitseala pindala on 6 ha. Hästi on säilinud ka kogu mõisasüdame hoonekompleks.

Vaimõisa mõis ja park. Eesti Loodus 2010/10

Kultuurimälestiste riiklik register 
Keskkonnaregister 
Asukoht

Vaimõisa mõisa ja pargi külastamisest


Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Vardi looduskaitseala

13.12.17

Vardi looduskaitseala asub Vaimõisa, Põlli, Lümandu ja Purga küla aladel. Kaitseala pindala on 657,8 ha. Kaitseala moodustati selleks, et kaitsta haruldasi loometsakooslusi, vanu loodusmetsi ja vanu laialehiseid metsi.

Vardi looduskaitseala. Eesti Loodus nr 04/2004

Keskkonnaregister 
Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Vaimõisa mõisa tuuleveski

15.11.18

Vaimõisa tuulik on ehitismälestis, mis on kantud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse.
Viimati jahvatati tuuleveskis mootori jõul. Võll tuli jahuveskist (Ants Ulp).
Foto: Riho Vjatkin

Kultuurimälestiste riiklik register

Pärandkultuuriobjekti andmed

Asukoht 
 

Toimetaja: TIINA GILL

Koolmekoht Konnaveski ojal

15.11.18

Koolmekoht Konnaveski ojal on pärandkultuuriobjekt ja asub Vaimõisa külas.
Foto: Tiina Gill. Pildistatud 4. novembril 2018.

Pärandkultuuriobjekti andmed

Asukoht

 

Toimetaja: TIINA GILL