Märjamaa vallavanem

21.12.18Vallavanem Merlin Suurna
Telefon 489 8851, 5855 9041
e-post: merlin.suurna@marjamaa.ee

Toimetaja: TIINA GILL

Vallavalitsuse koosseis

28.08.19

Nimi

Telefon

e-post

Ametinimetus

Merlin Suurna

5855 9041

merlin.suurna@marjamaa.ee

vallavanem

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

rahandusosakonna juhataja

Marge Viska

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

sotsiaalosakonna juhataja

Ülo Olm

504 1336

Ylo@argore.ee

vallavalitsuse liige

Ott Valdma 5380 5285 ott.valdma@marjamaa.ee  abivallavanem
Priit Kärsna 516 7227 priit.karsna@vigala.ee

osavallavanem

 

Vallavalitsus:

  1. valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;
  2. lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
  3. lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;
  4. lahendab küsimusi, mis on seadusega delegeeritud valitsusele.
Toimetaja: JANIKA LILÄNDER