Vesi, kaevud

7.10.20

AS Matsalu Veevärk kodulehekülg                                                     

 

Kontor asub aadressil Veski tn 6 Märjamaa alev
(postimaja II korrusel). 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
 

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 27.02.2019 nr 9-3/2019-003 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2019. a alljärgnevad veeteenuste hinnad:

  • tasu võetud vee eest 1,401 €/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,814 €/m³

Hindadele lisandub käibemaks

 

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus (e-vorm)

Toimetaja: TIINA GILL

Reovee puhastamine

28.02.19

Raamat "Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?" on üks paremaid käsiraamatuid neile, kel tekib küsimusi või kes soovivad rajada kohtkäitlussüsteeme. Raamat annab teile nõu, millist süsteemi valida. Kohtkäitlussüsteemi rajamise projekt tuleb kooskõlastada vallavalitusega.

Reovee puhastamine hajaasustusalal

Toimetaja: TIINA GILL

Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida

23.04.21

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. 

Toetust vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Toetuste summad jäävad vahemikku 1382-3792 eurot. Taotlemine käib läbi E-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn). KIKi kodulehelt leiab ka videojuhise, mis on abiks E-toetuse keskkonna täitmisel.

KIK menetleb taotlusi nende esitamise hetkest 50 kalendripäeva ning pärast rahastusotsuse saamist on aega kuus kuud oma tööd ellu viia. Ehitustööde tegemise ajal peab toetuse saaja tagama ehitustööde juures avalikkusele nähtavas kohas teavitusplakati olemasolu. Nõuetekohane plakat tuleb välja trükkida värviliselt ja ilmastikukindlalt A3 formaadis.

Lisainfo taotlusvooru kohta: KIKi projektikoordinaatorid Kadri Haamer (6 274 183, kadri.haamer@kik.ee), Kärolin Tammoja (6 274 333, karolin.tammoja@kik.ee), Maarja Küttä (6 274 322, maarja.kytta@kik.ee) või KIKi koduleht.

KIK rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti. 

Toimetaja: TIINA GILL