Nädala info

Esmaspäeval, 21. septembril
       
   • kell 13.00-17.00 vakllasekretär Maigi Linna Raplas OV töötaja 2020 komisjoni koosolekul
           
• kell 13.30-14.00 planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa koosolekul
           
• kell 14.30-17.00 vallavanem Meelis Välis osavallakogu koosolekul

Teisipäeval, 22. septembril
           • kell 13.30-17.30 vallavolikogu sekretär Janika Liländer Vana-Vigalas vallavolikogu istungil
           • kell 14.30-18.00 vallavanem Meelis Välis ja kultuurinõunik Heli Lints vallavolikogu istungil Vana-Vigalas

Kolmapäeval, 23. septembril 
          • kell 9.00-14.00 vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, vallasekretär Maigi Linna, rahandusosakona juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, osavallavanem Priit Kärsna ja vallavalituse liige Ülo Olm vallavalitsuse istungil
          
• kell 9.00-15.00 kultuurinõunik Heli Lints spordiakadeemia rühmaarutelul
          • kell 13.30-14.00 planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa koosolekul
          • kell 15.30-18.30 arendusspetsialist Kirsti Mau koosolekul Raplas
          
• kell 8.00-17.00 vallasekretär Maigi Linna koolitusel

Reedel, 25. septembril
          • kell 10.00-12.00 vallavanem Meelis Välis ROL täiskogu istungil Märjamaal


PUHKUSED:

21.09-25.09 on õppepuhkusel lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu (asendab Gedy Remmel)

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!