Märjamaa Valla Noortekeskus

4.09.19

Pärnu mnt 58, Märjamaa, 78304 Raplamaa               
Juhataja Triin Põri
tel 5301 1419
noortekeskus@marjamaa.ee 
Noorsootöötajad Piia Sepp ja Annabel Vaarma
Märjamaa Noortekeskuse tel 5886 3274
noortejuhid@marjamaa.ee

 

Facebook 
Põhimäärus 
Kodukord

Märjamaa Valla Noortekeskuse teenuste hinnakiri

Märjamaa noortekeskus on avatud: 

10. juunist kuni 31. augustini

  •  E-R 11.00-17.0oo

1. septembrist kuni 9. juunini

  • E-N 13.00-19.00
  • R 12.00-18.00 

Sipa noortetuba
Sipa mõis, Sipa küla, 78102 Raplamaa

Avatud teisipäeviti ja neljapäeviti 15.00-19.00.

Noorsootöötaja Lidia Rass sipanoortetuba@marjamaa.ee.

Varbola noortetuba on hetkel suletud
Varbola küla, Märjamaa vald, 78203 Raplamaa

Varbola noortetoa Facebooki leht.

 

 

              

Toimetaja: TIINA GILL

Tule rahvamatkale Märjamaa Mäger!

24.09.19Märjamaa Mäger on teist korda toimuv rahvamatk, kuhu on oodatud osalema igas eas liikumissõbrad. Ennast saab proovile panna kõndides läbi Märjamaa Mägra 17-kilomeetrise raja või Väikese Mägra 9-kilomeetrise raja. Rajad kulgevad mööda väiksemaid külateid ja kergteid. Rada on läbitav ka lapsekäruga.

Rahvamatka start ja finiš on Märjamaa noortekeskuse parklas (Pärnu mnt 58, Märjamaa alev).

Ajakava:
9.30-10.00 Mandaat Märjamaa noortekeskuse parklas
10.00 Tervitussõnad
~10.15 Start rajale
~11.30-15.15 Naasmine rajalt

Ekstra väljakutse tugevatele:
soovijad saavad matka endale raskemaks teha pakkides kaasa 9-kilomeetrisele rajale 3-kilogrammise või 17-kilomeetrisele rajale 7-kilogrammise koti. Kottide kaalumise võimalus on kohapeal olemas.

Võta kaasa: juua, natuke magusat, pere ja sõbrad, soovikorral käimiskepid.

Tagamine: kõigile rajalt naasjatele on tagatud kerge eine.

Osalemine on kõigile tasuta!

Eelregistreerimine matkale toimub 14. oktoobrini aadressil marjamaamager@gmail.com.


Rahvamatka korraldavad Märjamaa Valla Noortekeskus, Naiskodukaitse Märjamaa jaoskond ja Kaitseliidu Rapla malev.

Toimetaja: TIINA GILL
19.09.19
Toimetaja: TIINA GILL
12.09.19
Toimetaja: TIINA GILL
11.09.19
Toimetaja: TIINA GILL
8.10.18
Toimetaja: TIINA GILL
27.08.18
Toimetaja: TIINA GILL

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort!

12.04.18

Alates 1.04.2016 avati Märjamaa valla noortekeskuse juures Noorte Tugila. See on võimalus 15-26 aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Kogukonna- ja ühiskonnaelust eemale jäämise põhjus ega ametlikuks töötuks olemise staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, oodatud on ka väikese lapsega kodused noored emad.

Vahel on noorel inimesel iseeneses selgusele jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada, leidmaks alustamiseks kindlustunnet. Tugilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal oleva noorsootöötajaga.

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemas positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab noort aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.

Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa tupikusse sattunud ja tema motivatsioon on vähene või puudub hoopis. Emad -isad kui ka vanavanemad, naabrid, märgake noori, kes ei õpi ega tööta ja soovitage neil külastada Noorte Tugilat. Lisaks nõustamisele toimuvad noortekeskuses huvitavad ühisüritused ja väljasõidud.

Noorte Tugila veebilehe aadress on www.tugila.ee. Rapla maakonnas toimetavad Noorte Tugilana järgmised noortekeskused: Märjamaa Valla Noortekeskus ja Kohila Avatud Noortekeskus. Tugilaga saab ühendust võtta kas e-posti sipanoortetuba@gmail.com, telefoni teel helistades numbrile 5103306 või Facebookis "Märjamaa valla Noorte Tugila".

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine" alusel.

  

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Valla Noortekeskus jagab noorteinfot

12.04.18

Käesoleva aasta lõpuni on Märjamaa Valla Noortekeskus ametlikuks noorteinfopunktiks Märjamaa ja Vigala piirkonnas. Noorteinfoteenust jagatakse projekti „Noorteinfo teenuse osutamine 2015. aastal" raames. Kuni aasta lõpuni täidab noorteinfotöötaja rolli noortekeskuse juhataja Anni Tetsmann.

Noorteinfot saab küsida noortekeskuseses kohapeal, kirjutades noorteinfo@marjamaa.ee või helistade 53011419. Noorteinfo nõustamine toimub kokkuleppel teisipäeviti ja neljapäeviti. Kohtumine lepi kokku meili või telefoni teel. Kui tunned huvi noortevaldkonnas toimuva vastu, siis kirjuta ja sinuni hakkavad jõudma aktuaalne info, mis parasjagu toimumas on ja mis ees ootab.

 

Mis on noorteinfo?

Noorteinfo – info, mis muudab ühiskonnainfo noortele, kes seda otsivad, kättesaadavaks, võimaldades teha neil teatud otsuseid või toimida mingi teguviisi järgi. Noorteinfo eesmärk on suurendada valikuvõimalusi, mis oleksid noortele kättesaadavad, pakkudes avalikust elust otsest või kaudset teavet ja võimaldades noortel lihtsamini teha iseseisvaid valikuid oma elu korraldamisel (Allikas: noorsootöö strateegia 2006-2013)

Noorteinfo vahendamise eesmärk on luua eeldused noori puudutava info kättesaadavuse parendamiseks ja aidata seeläbi kaasa noorte teadlike valikute tõusule ja toetada noorte toimetulekut ühiskonnaliikmena.

Sihtrühm on noored vanuses 7–26 eluaastat. Samuti teenindatakse noorsootöötajaid, noorteinfo võrgustiku koostööpartnereid ja jagatakse infot noortest ja noortevaldkonnast.

Peamised teemad on noorsootöö võimalused, töö ja karjäär, haridus, ühiskond ja kodanik, noorte osalus ja kaasamine, huviharidus ja huvitegevus, tervis ja suhted, rahvusvaheline info, noorte vaba aeg.

Allikas: „Noorteinfo teenusstandard"

Kirjuta: noorteinfo@marjamaa.ee
Helista: 53011419
Tule kohale: Tehnika 11 Märjamaa (Märjamaa Vallavalitsuse hoone II korrus)

Toimetaja: TIINA GILL

Märjamaa Valla Noortekeskus on liitunud projektiga “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“

12.04.18

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused.

Toimetaja: TIINA GILL

Projekt "Murdepunkt"

12.04.18

Märjamaa Vallavalitsus on partneriks MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektis „Murdepunkt", mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine".

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

Rohkem infot projekti kohta: http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt

 

Toimetaja: TIINA GILL