« Tagasi

Hanketeade. Märjamaa valla teede ja tänavate talihooldus 2021 - 2024

Märjamaa Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Märjamaa valla teede ja tänavate talihooldus 2021 - 2024" (nr 242080). Hanke läbi soovitakse leida pakkujad Märjamaa valla teede, tänavate ja platside talihooldusetööde teostamiseks. Hange on jagatud 10ks osaks:

Osa 1 – Kasti-Märjamaa piirkond

Osa 2 – Laukna - Soosalu piirkond

Osa 3 – Loodna -Teenuse piirkond

Osa 4 – Märjamaa piirkond

Osa 5 – Sipa - Paeküla piirkond

Osa 6 – Russalu - Vaimõisa piirkond

Osa 7 – Valgu piirkond

Osa 8 – Varbola piirkond

Osa 9 – Kivi-Vigala piirkond

Osa 10 – Vana-Vigala piirkond

Riigihanke osad on nähtavad elektroonilises süsteemis: https://app.ecofleet.com/seeme/? siseneda nimega: teed@marjamaa.ee  ja parool: avalik

Hanketeade avaldati riigihangete registris 13.10.2021 kell 15.00 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on riigihangete registris 12.11.2021 kell 09.00. Kavandatav hankelepingu pikkus on 6.12.2021 - 31.03.2024.

Hankijal on õigus iga hanke osa kohta madalaima hinnaga pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmida ajutine riigihankemenetluse väline leping tähtajaga kuni 06.12.2021 ning kasutades antud hankemenetluse tingimusi ning hankedokumente.

Tööde arvestuse ning pakkumuse võrdlemise alus on madalaim töö teostamise ühikhind eurot/kilomeeter km-ta (jooksva kilomeetri hind, mitte tee kilomeetri hind). Täpsem tööde sisu on kirjeldatud hankedokumentide lisas 1 ja lisas 2.

Täpsem info: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3742516/general-info