Euroopa Parlamendi valimised 2019

22.05.19


26. mail toimuvad Eestis neljandad Euroopa Parlamendi valimised. Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud valivad europarlamenti seitse saadikut.

Valimiste korraldus vallas on sarnane 3. märtsil toimunud Riigikogu valimistel olnuga.  Euroopa Parlamendi valimisteks moodustatud Märjamaa valla haldusterritooriumil viis valimisjaoskonda.

 

Igale valijate nimekirja kantud valijale saadab Siseministeerium hiljemalt 06.maiks valijakaardi infoga valimiste aja ja koha kohta.
Internetis on avatud ka valimisjaoskondade rakenduse avalik vaade, mille kaudu on  valijatel võimalik vaadata, kuhu saab hääletama minna.

Avalik vaade asub aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Loodame, et iga valija leiab endale sobiva viisi hääletamiseks.

 

Elektrooniline hääletamine

Elektrooniline hääletamine toimub 16.05 kella 9.00-st kuni 22.05 kella 18.00-ni.

NB! Elektrooniliselt antud häält saab valija muuta:

 • hääletades uuesti elektrooniliselt 16.05 kella 9.00-st kuni 22.05 kella 18.00-ni või
 • hääletades hääletamissedeliga valimisjaoskondades nr 1–5 kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva, s.o 20.05 kella 12.00-st kuni 22.05 kella 20.00-ni.

Valimispäeval, 26. mail, e-häält enam muuta ei saa!

 

Kodus hääletamine

Need valijad, kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võivad taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletada saab ainult valimispäeval, 26. mail.

Kodushääletamise korraldamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus vallavalitsusele või valimisjaoskonnale. Valimispäeval saab kasti koju tellida ka telefoni teel. Selleks helistage kuni kella 14.00-ni oma valimisjaoskonna telefoninumbril.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

 1. valija nime;
 2. valija isikukoodi;
 3. valija aadressi;
 4. valija sidevahendi numbrit;
 5. kodus hääletamise põhjust.

 

Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

 

Valimisjaoskondade  hääletamisruumide asukohad ja lahtiolekuajad:

 • Valimisjaoskond nr 1 - Sauna tn 2, Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond     


Jaoskond Märjamaa rahvamajas on avatud:

eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00.

 • Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sh korraldatakse hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
 • Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega

Kontakt - 5411 0333
 

 • Valimisjaoskond nr 2 - Rahvamaja, Varbola küla, Märjamaa vald, Rapla maakond

Jaoskond Varbola Rahvamajas on avatud  eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00.

Kontakt - 5411 0334
 

 • Valimisjaoskond nr 3 - Külakeskuse, Valgu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond      

Jaoskond Valgu haruraamatukogus on avatud:                                          eelhääletamise päevadel 20-22.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00.                                                                                        Kontakt - 5411 0335
 

 • Valimisjaoskond nr 4- asukoht Sipa mõis, Sipa küla Märjamaa vald, Rapla maakond ja Lasteaia, Laukna küla, Märjamaa vald, Rapla maakond.

Jaoskond Sipa mõisas on  avatud:

eelhääletamise päeval 21.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell  9.00-20.00.

Kontakt - 5411 0336

Jaoskond Laukna lasteaias on avatud:

eelhääletamise päevadel 20.05.2019, 22.05.2019 kell 12.00-20.00.

Kontakt - 5411 0336
 

 • Valimisjaoskond nr 5 - Jaama tn 21, Vana-Vigala küla, Märjamaa vald, Rapla maakond  ja Kiriku tee 4, Kivi-Vigala küla, Märjamaa vald, Rapla maakond .

Jaoskond Vana-Vigala rahvamajas on avatud:

eelhääletamise päeval 21.05.2019 kell 12.00-20.00 ja valimispäeval 26.05.2019 kell 9.00-20.00.

Kontakt  - 5411 0337

* Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sh korraldatakse hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Jaoskond Kivi-Vigala Rahvamajas  on avatud:

eelhääletamise päevadel 20.05.2019, 22.05.2019 kell 12.00-20.00.

Kontakt   - 5411 0337

* Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sh korraldatakse hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

 

Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.

 

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisel jaoskonnakomisjonidelt üle antud hääletussedelid loeb üle ja kontrollib valimistulemusi Märjamaa valla (häältelugemiskomisjon). Häältelugemiskomisjon loeb hääled üle 27. mail 2019 alates kella 10:00st. Märjamaa rahvamajas aadressil Sauna tn 1 Märjamaa alev.

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER