Vallavalitsuse teenistujad

12.08.20

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS  Tehnika 11, Märjamaa alev 78304
AVATUD E-N 8.00-12.00, 12.45-17.00, R 8.00-12.00, 12.45-15.45 

TELEFON 489 8851, 5661 4893

e-post marjamaa@marjamaa.ee  
 

 

Alates 1.07 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori. Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.                                                                     

Registri nr 77000447
Tehingupartneri kood: 376101   Pank: EE411010802004561005 (SEB), EE122200001120076243 (Swedbank)  

 

Vigala osavallavalitsus Sääla tee 8/8, Kivi-Vigala, Märjamaa vald, 78001 Raplamaa
Avatud E-R 8:00-16:00 

Telefon 489 4770, 525 8919
e-post vigala@vigala.ee

Registri nr 77000528

 

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem  Meelis Välis 21 5347 1855 meelis.valis@marjamaa.ee  
Abivallavanem Ott Valdma 11 5380 5285 ott.valdma@marjamaa.ee  
Haridusnõunik Eda Leesalu 7 5900 9501 eda.leesalu@marjamaa.ee  
Kultuurinõunik Heli Lints 7 5305 7735 heli.lints@marjamaa.ee  

 

KANTSELEI

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Maigi Linna 22 5349 7599 maigi.linna@marjamaa.ee  
Õigusnõunik Fredy Bogomolov 8 5199 0266 fredy.bogomolov@marjamaa.ee  
Registrisekretär Mirjam Aasma 21 5860 2209 mirjam.aasma@marjamaa.ee puhkusel 03.08-27.08
Andmekaitse- ja personaliseptsialist Evi Rooda 8 5305 6895 evi.rooda@marjamaa.ee  
Kantseleispetsialist Jaana Unga 22 489 8851,
5661 4893
jaana.unga@marjamaa.ee  
Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar 10 5306 5805 reet.saar@marjamaa.ee  
Info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill 23 5621 4608 tiina.gill@marjamaa.ee  

 

ARENDUSOSAKOND

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Ott Valdma 11 5380 5285

ott.valdma@marjamaa.ee

 
Ehitusinsener Fred Puusepp - 489 4774 fred@vigala.ee

puhkusel 12.08-19.08

Täidab 0,2 ametikohta; täitmata 0,8 ametikohta

Ehitusspetsialist Helgi Tammaru 19 5305 2423 helgi.tammaru@marjamaa.ee

 

Teedespetsialist Annika Urbel 16 5306 3415 annika.urbel@marjamaa.ee  
Planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa 19 5388 8146

triinu.lepa@marjamaa.ee

 
Keskkonnaspetsialist Greta Neidre 16 5668 8591

greta.neidre@marjamaa.ee

puhkusel 03.08-17.08
Järelevalvespetsialist Liina Valler 12 524 7250 liina.valler@marjamaa.ee  
Arendusspetsialist Kirsti Mau 13 5302 1768 kirsti.mau@marjamaa.ee puhkusel 10.08-14.08

 

SOTSIAALOSAKOND

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Marge Viska 18 5621 4609 marge.viska@marjamaa.ee

vastuvõtt eelneval kokkuleppel

puhkusel 13.07-14.08 (asendab sotsiaaltööspetsialist Kätlin Peitre, tel 5326 8175, e-post katlin.peitre@marjamaa.ee)

Sotsiaaltööspetsialist Kätlin Peitre 15 5326 8175 katlin.peitre@marjamaa.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu 15 5199 5657 egela.eensalu@marjamaa.ee puhkusel 27.04-14.08
(asendab Kätlin Peitre)
Lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu 14 5912 4683 karmen.metssalu@marjamaa.ee  
Lastekaitsespetsialist Gedy Laidsaar 14 5854 0242 gedy.laidsaar@marjamaa.ee puhkusel 03.08-16.08
(asendab Karmen Metssalu)
Eripedagoog Katrin Liiva - 5621 6800 katrin.liiva@marjamaa.ee  
Logopeed Anu Lõõr - 5304 3862 anu.loor@marjamaa.ee  

 

RAHANDUSOSAKOND

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Lea Laurits 24 5344 6824 lea.laurits@marjamaa.ee  
Pearaamatupidaja Enna Ots 24 5331 3568 enna.ots@marjamaa.ee  
Juhtivraamatupidaja Reet Averin 24 5855 0764 reet.averin@marjamaa.ee  
Finantsist-raamatupidaja Lembe Lindsalu 24 5918 2644 lembe.lindsalu@marjamaa.ee  
Raamatupidaja-kassapidaja Tiina Schleicher 25 5384 6554 tiina.schleicher@marjamaa.ee

puhkusel 10.08-21.08

 

HALDUSOSAKOND

Ametkoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo
Osakonna juhataja Margus Vaher 20 5622 0009 margus.vaher@marjamaa.ee

vastuvõtt eelneval kokkuleppel

 

Majandusspetsialist Gert Laidsaar - 5301 0162 gert.laidsaar@marjamaa.ee puhkusel 08.08-12.08
Kinnisvarahooldaja Tarmo Rahuoja - 5884 8154 tarmo.rahuoja@marjamaa.ee puhkusel 27.07-24.08

 

IT

Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post Lisainfo

IT-spetsialist
IT-turbe eest vastutav isik

Ardo Tilk   5302 7625 ardo.tilk@marjamaa.ee  

 

VIGALA OSAVALLAVALITSUS

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Osavallavanem Priit Kärsna 516 7227 priit.karsna@vigala.ee puhkusel 10.08-21.08
Registripidaja-asjaajaja Maiu Haljas 489 4770 maiu@vigala.ee  
Sotsiaaltööspetsialist Ilme Roosi 489 4777 ilme@vigala.ee

puhkusel 4.08-5.08 ja 10.08-22.08

Ehitusnõunik Fred Puusepp 489 4774 fred@vigala.ee

puhkusel 12.08-19.08

Vastuvõtuaeg:
K, N 8.00-16.00

Majandus- ja heakorratöötaja
(teede hooldus)

Arvo Roosi 5691 9868 arvo@vigala.ee  

 

Vigala osavalla ülejäänud ametnike vastuvõtuajad on E-R 8.00-16.00. 
 

 

 

Märjamaa valda teenindav KESKKONNAAMETI METSANDUSE SPETSIALIST

Peeter Paunmaa

Vastuvõtt eelneval
kokkuleppel

20

5344 8701

peeter.paunmaa@keskkonnaamet.ee

 

VALLAVALITSUS

Amet

Nimi

Telefon

E-post

Vallavanem

Meelis Välis

5347 1855

meelis.valis@marjamaa.ee

Abivallavanem Ott Valdma 5380 5285 ott.valdma@marjamaa.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Marge Viska

5621 4609

marge.viska@marjamaa.ee

Rahandusosakonna
juhataja

Lea Laurits

5344 6824

lea.laurits@marjamaa.ee

Vallavalitsuse liige

Ülo Olm

504 1336

ulo.olm@marjamaa.ee

Vallavalitsuse liige Priit Kärsna 516 7227 priit.karsna@vigala.ee

 

VALLAVOLIKOGU KANTSELEI

Amet

Nimi

Tuba

Telefon

e-post

Lisainfo

Vallavolikogu esimees

Urmas Kristal

22

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

 

Vallavolikogu sekretär

Janika Liländer

22

5860 3272

janika@marjamaa.ee

puhkusel 20.07-2.08

 

TEENISTUJATE PUHKUSED

 

Toimetaja: TIINA GILL

Volikogu I koosseisu liikmed

16.06.20

Nimi                                                                

Nimekiri, milles kandideeris

Telefon                 

e-posti aadress

Töökoht/amet

Komisjon

Aare Müil EKRE 501 3037 aare@aspar.ee Aspar-Trans OÜ, juhataja  revisjonikomisjoni aseesimees

Ago Kirsipuu

VL Märjamaa

508 6570

agokirsipuu@hot.ee

Kärneri-Jõe OÜ, juhataja

majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Aivar Jõgiste VL Vigala 504 1874 aivar.jogiste@eesti.ee Vagabond Invest OÜ, juhatuse liige  majandus- ja eelarvekomisjoni liige

Andres Elmik

(volitused peatatud kuni 01.09.2020)

VL Meie Inimesed

5648 8462

elmikandres@gmail.com

-

-

Andrus Ojavee
(volitused peatatud kuni 08.05.2021)

EKRE
- andrus.ojavee@mail.ee -
Ats Nõlvak
(EKRE asendusliige nr 4)
EKRE 5199 0426 atsnolvak@gmail.com Cramo Estonia AS, Rapla osakonna juhataja kultuurikomisjoni esimees
Enn Roosi
(alates 19.02.2020 VL Vigala asendusliige nr 2)
VL Vigala

5112 468

    enn.roosi@vigalattk.ee Vana-Vigala TTK direktor hariduskomisjoni liige

Ottomar Linna

(VL Meie Inimesed asendusliige nr 1)

VL Meie Inimesed 5635 8553 linnaottomar1@gmail.com Valgu Põhikool õpetaja hariduskomisjoni liige; kultuurikomisjoni aseesimees
Anneli Ülemaante
(EKRE asendusliige nr 1)
EKRE 5342 6073 ylemaa@gmail.com Valgu Põhikool, õpetaja sotsiaalkomisjoni liige; kultuurikomisjoni liige

Harri Jõgisalu

VL  Märjamaa

524 4084

harri.jogisalu@eesti.ee

-

majandus- ja eelarvekomisjoni liige; revisjonikomisjoni liige

Helve Riitsaar

VL Märjamaa

5661 0059

helveriitsaar@gmail.com

RR LEKTUS AS RITA POOD VARBOLA, juhataja 

hariduskomisjoni esimees; kultuurikomisjoni liige

Ilju Aviste

VL Meie Inimesed

5635 2686

ilju.aviste@mail.ee

-

sotsiaalkomisjoni liige

Jüri Nisumaa

VL Vigala 5800 2906        jnisumaa@gmail.com Tuletorn Fond SA, kasvataja; Maadlusklubi Juhan, treener -
Kristi Kivisild VL Märjamaa 507 3098 kristi.kivisild@gmail.com - hariduskomisjoni aseesimees
Liivi Miil VL Meie Inimesed 552 5222 liivi.miil@marjamaa.ee Sillaotsa Talumuuseum, muuseumipedagoog sotsiaalkomisjoni aseesimees

Marika Hiiemaa

VL Märjamaa

5664 6082

marika.hiiemaa@perearstid.ee

Märjamaa Perearstikeskus OÜ, perearst, juhatuse liige

-

Meelis Välis
(volitused peatatud alates 18.02.2020)
VL Vigala 5347 1855

meelis.valis@mail.ee

-
Merlin Suurna        VL Märjamaa - suurna.merlin@gmail.com - -
Raivi Laaser VL Märjamaa 511 4023 raivi.laaser@gmail.com Laaseri Puit OÜ, juhatuse esimees  majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimees; revisjonikomisjoni esimees

Sander Saaliste

EKRE 5690 3315

sander.saaliste.001@gmail.com

OÜ Diagrem, juhatuse liige; Vana-Vigala TTK õpetaja revisjonikomisjoni liige

Teet Tomson

VL Märjamaa

5647 6397

teet.tomson@rmk.ee

RMK, siseaudiitor

volikogu aseesimees

Thomas Hainsalu VL Meie Inimesed 5668 7247 thomas.hainsalu@gmail.com Lemmikukauplus OÜ, juhatuse liige  -

Urmas Kristal

VL Märjamaa

5349 7987

urmas.kristal@marjamaa.ee

Laanekate OÜ, juhatuse liige

volikogu esimees, majandus- ja eelarvekomisjoni esimees

Villu Karu VL Meie Inimesed   5620 5403    villu@marjamaa.ee Kohila Vallavalitsus, abivallavanem sotsiaalkomisjoni esimees

 

Viited:
Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord
Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord 
Huvide konflikti käsiraamat volikogudele

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Vigala osavallakogu

17.06.20
Nimi Telefon   e-post Töökoht/amet
Aivar Jõgiste 504 1874 aivar.jogiste@eesti.ee Vagabond Invest OÜ, juhatuse liige 
Anneli Ülemaante 5342 6073 ylemaa@gmail.com Valgu Põhikool, õpetaja

Enn Roosi
osavallakogu esimees

5567 2801 enn@vigalattk.ee Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, direktor
Margit Liira 5662 5774 margit.liira@gmail.com Vana-Vigala Põhikool, direktor
Jüri Nisumaa 5800 2906 jnisumaa@gmail.com Vana-Vigala Põhikool, õpetaja;
Tuletorn Fond SA, kasvataja;
Maadlusklubi Juhan, treener
Ülle Rämo
 
- ulle.ramo@gmail.com Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, arendus- ja projektijuht
Marge Plamus 
osavallakogu aseesimees
5695 5219 marge.plamus@gmail.com AS Eesti Post, klienditeenindaja

 

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER
12.01.17
Toimetaja: TIINA GILL