Korraldatud jäätmeveost loobumine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus esitatakse, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Taotluse esitab kinnistu omanik. Elamu kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal seda ei kasutata.

Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu omanik) erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada juhul kui omavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Taotlus korraldatud jäätmeveost loobumiseks, tuleb esitada Märjamaa vallavalitsusele hiljemalt 20. detsembriks. 


Kestvus

Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist.


Õigusaktid


Vastutaja

Anna-Kaia Kikkas, anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee, tel 5668 8591

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Vajalikud sammud

Sisenege Märjamaa valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Märjamaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.


Viide

 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Märjamaa vallamajast. Vastuvõtuajad: T, N 9.00-12.00 ja 13.00-16.30.
 

Vajaminevad dokumendid

Esitada isikut tõendav dokument


Viide