Velise. Foto: Tiina Gill


Alates 1. juulist 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.

Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

— — 

Sotsiaalkindlustusamet avas esimese proaktiivse avaliku teenuse
 

Vallavanema nädalakava

Esmaspäev, 11. november
           kell 14.00-15.30 arenguvestlust läbi viimas
           
Teisipäev, 12. november
           kell 10.00-11.30 arenguvestlust läbi viimas 
           kell 14.00-15.30 arenguvestlust läbi viimas

Kolmapäev, 13. november
           kell 9.00 vallavalitsuse istungil

Neljapäev, 14. november kohtumisel Tori valla esindajatega Toris

Reede, 15. november
           kell 13.00
 arenguvestlust läbi viimas
 

Abivallavanema nädalakava

Esmaspäev, 11. november
           kell 10.00 kodukohanduse vastuvõtmisel
           kell 16.00 AS Märjamaa Haigla nõukogu koosolekul
           kell 17.00 majandus- ja eelarvekomisjoni koosolekul

Teisipäev, 12. november
           kell 10.00 lasteaed Pillerpalli ehituskoosolekul

Kolmapäev, 13. november
           kell 9.00 vallavalitsuse istungil
           kell 16.00 talihoolduse hanke koosolekul hanketingimuste tutvustamiseks

Neljapäeval, 14. november kohtumisel Tori valla esindajatega Toris

Reede, 15. november õppepuhkusel

 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

 

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!

Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Hõbelusikapidu 9.11.2019