Nädala info

Teisipäeval, 07. juulil
         Õigusnõuniku vastuvõttu ei toimu. Fredy Bogomoloviga saab ühendust telefoni teel 5199 0266.
         Pearaamatupidaja Enna Otsa vastuvõttu ei toimu kuni kella 14.00-ni.

Neljapäeval, 09. juulil    
        Registrisekretär Mirjam Aasmat asendab peale lõunat vallasekretär Maigi Linna.
        Vallavanem Meelis Välis on alates kella 15.30-st osavallakogu koosolekul Kivi-Vigalas.

 

PUHKUSED:

18.06-17.07 on puhkusel "Nädalalehe" toimetaja Reet Saar
22.06-9.07 on puhkusel järelevalvespetsialist Liina Valler (asendab Ott Valdma)
25.06-10.07 on puhkusel kultuurinõunik Heli Lints (asendab vallavanem Meelis Välis)
29.06-24.07 on puhkusel kantseleispetsialist Jaana Unga (asendab Mirjam Aasma)
01.07-10.07 on puhkusel volikogu sekretär Janika Liländer
01.07-7.08 on puhkusel IT spetsialist Ardo Tilk
06.07-10.07 on puhkusel keskkonnaspetsialist Greta Neidre
06.07-24.07 on puhkusel abivallavanem Ott Valdma (asendavad Annika Urbel (teede hooldus ja kasutamine), Greta Neidre (06.-19.07 keskkond ja jäätmemajandus), Fred Puusepp (ehitus))
06.07-30.07 on puhkusel osavallavanem Priit Kärsna
06.07-24.07 on puhkusel info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill
06.07-10.07 on puhkusel kassapidaja Tiina Schleicher (asendavad Reet Averin ja Lembe Lindsalu)
06.07-24.07 on puhkusel rahandusosakonna juhataja Lea Laurits (asendab Enna Ots)

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Hõbelusikapidu 20. juunil 2020