13.01.21
Toimetaja: TIINA GILL

Nädala info

Esmaspäeval, 18. jaanuaril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 7.02 (asendab Maigi Linna)
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • kell 10-11 haridusnõunik Katri Buht koosolekul
 • kell 10-13 sotsiaaltõõspetsialist Kätlin Peitre kodukülastusel
 • kell 16-17 lastekaitsespetsialist Karmen Metssalu Märjamaa gümnaasiumis

Teisipäeval, 19. jaanuaril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 7.02 (asendab Maigi Linna)
 • kell 15-17 vallavolikogu istung (osaleb vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, haridusnõunik Katri Buht, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavolikogu esimees Urmas Kristal, vallavolikgou sekretär Janika Liländer)
 • ei toimu sotsiaaltööspetsialisti Egela Eensalu vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5199 5657 või e-posti kaudu egela.eensalu@marjamaa.ee
 • kell 13-14 haridusnõunik Katri Buht koosolekul 
 • ei toimu lastekaitsespetsialisti Karmen Metssalu vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5912 4683 või e-posti kaudu karmen.metssalu@marjamaa.ee

Kolmapäeval, 20. jaanuaril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 7.02 (asendab Maigi Linna)
 • kell 9.00-13.00 vallavalitsuse istung (osalevad vallavanem Meelis Välis, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, vallavalituse liige Priit Kärsna, abivallavanem Ott Valdma, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Ülo Olm, personalispetsialist Evi Rooda, vallavolikogu sekretär Janika Liländer)
 • kell 13.30-15.30 arendusspetsialist Kirsti Mau KIK taotluste infopäeval
 • kell 14.30-17 kultuurinõunik Heli Lints tervisenõukogu koosolekul
 • kell 14-15.30 haridusnõunik Katri Buht koosolekul lasteaedade direktoritega

Neljapäeval, 21. jaanuaril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 7.02 (asendab Maigi Linna)
 • ei toimu sotsiaaltööspetsialisti Egela Eensalu vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5199 5657 või e-posti kaudu egela.eensalu@marjamaa.ee
 • kell 13-14 vallavanem Meelis Välis, kultuurinõunik Heli Lints ja info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill koosolekul Märjamaa rahvamajas
 • kell 9-13.30 kultuurinõunik Heli Lints RAKULKO koosolekul Raplas
 • kell 14.45-15.30 arendusspetsialist Kirsti Mau KIK taotluste infopäeval
 • kell 9.15-11.15 ei toimu haridusnõuniku Katri Buhti vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5900 9501 või e-posti kaudu katri.buht@marjamaa.ee
 • ei toimu planeerimise ja maakorralduse spetsialisti Triinu Lepa vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5388 8146 või e-posti kaudu triinu.lepa@marjamaa.ee

Reedel, 22. jaanuaril

 • õigusnõunik Fredy Bogomolov puhkusel kuni 7.02 (asendab Maigi Linna)
 • kell 10-12 vallavanem Meelis Välis ROL Täiskogu e-koosolekul

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

10.11.20
Toimetaja: TIINA GILL