Nädala info

Teisipäeval, 2. juunil

     Vallavanem Meelis Välis ja kultuurinõunik Heli Lints kell 9.30-13.00 Raplamaa Spordiakadeemia projekti avaseminaril Raplas 
      Arendusspetsialist Kirsti Mau kell 10.00-13.00 investeeringute koolitusel

Kolmapäeval, 3. mail
       Vallavalitsuse istung kell 9.00-14.00
       Revisjonikomisjoni koosolek kell 8.30-9.30

Neljapäeval, 4. mail
        Arendusspetsialist Kirsti Mau kell 10.00-13.00 investeeringute koolitusel
        Hariduskomisjoni koosolek kell 15.00-17.00

Reedel, 5. juunil
        Vallavanem Meelis Välis kell 8.30-11.30 ROL juhatuse koosolekul Raplas

PUHKUSED:
1.-5.06 on puhkusel abivallavanem Ott Valdma
1.-5.06 on puhkusel vallasekretär Maigi Linna (asendavad Evi Rooda ja Fredy Bogomolov).
1.-19.06 on puhkusel pearaamatupidaja Enna Ots (asendab Lea Laurits).
2.06 on õppepuhkusel kantseleispetsialist Jaana Unga (asendab Mirjam Aasma)

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!