26.02.21

KONTAKTID

Toimetaja: TIINA GILL

Nädala info

Esmaspäeval, 8. märtsil

 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil

Teisipäeval, 9. märtsil

 • kell 15.30-17 hariduskomisjoni koosolek (osaleb vallavanem Meelis Välis, vallavolikogu sekretär Janika Liländer)
 • ei toimu juhtivraamatupidaja Reet Averini vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5855 0764 või e-posti kaudu reet.averin@marjamaa.ee
 • ei toimu haridusnõuniku Katri Buhti vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5900 9501 või e-posti kaudu katri.buht@marjamaa.ee
 • ei toimu sotsiaaltööspetsialisti Kätlin Peitre vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5326 8175 või e-posti kaudu katlin.peitre@marjamaa.ee
 • ei toimu lastekaitsespetsialisti Karmen Metssalu vastuvõttu, temaga saavb ühendust telefoni teel 5912 4683 või e-posti kaudu karmen.metssalu@marjamaa.ee

Kolmapäeval, 10. märtsil

 • kell 9-13 vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, vallasekretär Maigi Linna, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, vallavalitsuse liige Ülo Olm ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer vallavalitsuse istungil
 • kell 10-11 arendusspetsialist Kirsti Mau KIK taotlusvooru infopäeval
 • kell 9-14 õigusnõunik Fredy Bogomolov kohtus
 • kell 14-16 vallavanem Meelis Välis ja haldusosakonna juhataja Margus Vaher maakondliku kriisikomisjoni e-koosolekul

Neljapäeval, 11. märtsil

 • ei toimu haridusspetsialisti Katri Buhti vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5900 9501 või e-posti kaudu katri.buht@marjamaa.ee
 • ei toimu juhtivraamatupidaja Reet Averini vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5855 0764 või e-posti kaudu reet.averin@marjamaa.ee
 • kell 11-13 vallavanem Meelis Välis üldplaneeringu koosolekul
 • kell 15-17 vallavanem Meelis Välis osavallakogu e-koosolekul

Reedel, 12. märtsil

 • kell 14-15 haridusnõunik Katri Buht veebiseminaril "Uued digiõppe terminid"

 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!