KÕIGE VÄRSKEMA INFO SEOSES ERIOLUKORRAGA LEIATE VABARIIGI VALITSUSE KODULEHELT 

 
Alates 1. juulist 2019 võtab Märjamaa Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori.

Arvetel palume märkida kontaktisiku nimi, kes kauba või teenuse tellis.

— — 

Sotsiaalkindlustusamet avas esimese proaktiivse avaliku teenuse

 

Vallavanema nädalakava

Esmaspäeval, 6. aprillil
        kell 10.00 vallavalitsuse e-briifing
        kell 12.00 maakondliku kriisikomisjoni e-istungil

Teisipäeval, 7. aprillil
        kell 10.00 vallavalitsuse e-briifingul
        kell 11.00 regionaalse kriisikomisjoni e-istungil

Kolmapäeval, 8. aprillil

        kell 9.00 vallavalitsuse e-istungil

Neljapäeval, 9. aprillil
        kell 10.00
 vallavalitsuse e-briifingul

 

Abivallavanema nädalakava

Esmaspäeval, 6. aprillil
        kell 10.00 vallavalitsuse e-briifingul

Teisipäeval, 7. aprillil
        kell 10.00 vallavalitsuse e-briifingul

Kolmapäeval, 8. aprillil 
        kell 9.00 vallavalitsuse e-istungil

Neljapäeval, 9. aprillil
        kell 10.00
 vallavalitsuse e-briifingul

 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

 

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!

Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Spordivaldkonna parimate tunnustamine