7.06.19

HEAD VALLAELANIKUD!

Soovime infot Märjamaa vallas olevatest kaunitest koduaedadest ja küladest, mida hindamiskomisjon läheb 18. juunil üle vaatama.

Teated palume saata 15. juuniks vallavalitsusele
kas e-kirjaga marjamaa@marjamaa.ee
või helistada telefonil 5661 4893.

Toimetaja: TIINA GILL

Vallavanema nädalakava

Esmaspäev, 10. juuni  
kell 8.15-10.45  spordivaldkonna kohtumisel
kell 14.00-15.00 tunnustamise korra muudatuste arutelul
kell 16.00-17.00 kokkusaamisel vallavolikogu liikmega

Teisipäev, 11. juuni
kell 8.30-9.00 planeeringu valdkonna nõupidamisel
kell 9.00-10.00 ehitusvaldkonna nõupidamisel
kell 15.00-16.30 nõupidamisel allasutusega

Kolmapäev, 12. juuni
kell 9.00-14.00  vallavalitsuse istungil

Neljapäev, 13. juuni
kell 10.00-16.00 avatud valitsemise seminaril Pärnus

Reede, 14. juuni
kell 10.00-13.00 maakonna haridusasutuste koostöövõrgustiku kujundamise seminaril Raplas
kell 17.00 Valgu põhikooli lõpuaktusel

 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – maksumaksja, kes Sa ei ole oma elukohaks registreerinud Märjamaa valda! Kutsume üles mõtlema, kuhu ja milleks kulub Sinu töötasult makstav tulumaks.

Eesti Vabariigis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks seotud selle isiku rahvastikuregistris registreeritud elukohajärgse omavalitsusega. See tähendab, et osa arvestatud tulumaksust laekub sellele kohalikule omavalitsusele, kuhu maksumaksja on deklareerinud oma elukoha. Füüsiliselt isikult arvestatav tulumaks on üks suuremaid kohaliku omavalitsuse tuluallikaid, seega on omavalitsus otseselt huvitatud selle laekumisest. Maksutuludest laekuvaid summasid kasutatakse omavalitsuse poolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete, terviserajatiste käigushoidmiseks; sotsiaalvaldkonna ja noorsootöö, huvihariduse ning –tegevuse toetamiseks; ning kõigi muude seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Kui Sa elad Märjamaa vallas, siis teeb kohalik omavalitsus ka Sinu heaks kulutusi meie valla ühisest rahakotist. Tee heategu - registreeri oma elukoht Märjamaa valda ja Sa oled panustanud nii enda kui teiste heaks!

Registreeri oma elukoht siin