Nädala info

Teisipäeval, 14. juulil
      Õigusnõunik Fredy Bogomolovi vastuvõttu ei toimu.

Kolmapäeval, 15. juulil
         9.00-13.45 Vallavalitsuse istung

       

PUHKUSED:

18.06-17.07 on puhkusel "Nädalalehe" toimetaja Reet Saar
29.06-24.07 on puhkusel kantseleispetsialist Jaana Unga (asendab Mirjam Aasma)
01.07-7.08 on puhkusel IT spetsialist Ardo Tilk
06.07-24.07 on puhkusel abivallavanem Ott Valdma (asendavad Annika Urbel (teede hooldus ja kasutamine), Greta Neidre (06.-19.07 keskkond ja jäätmemajandus), Fred Puusepp (ehitus))
06.07-30.07 on puhkusel osavallavanem Priit Kärsna
06.07-24.07 on puhkusel info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill
06.07-24.07 on puhkusel rahandusosakonna juhataja Lea Laurits (asendab Enna Ots)
13.07-31.07 on puhkusel juhtivraamatupidaja Reet Averin (asendab Tiina Schleicher)
13.07-16.07 on puhkusel ehitusspetsialist Helgi Tammaru
13.07-14.07 ja 16.07-27.07 on puhkusel arendusspetsialist Kirsti Mau
13.07-26.07 on puhkusel sotsiaaltööspetisalist Kätlin Peitre (asendab Egela Eensalu)

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!

 

Hõbelusikapidu 20. juunil 2020