26.02.21

KONTAKTID

Toimetaja: TIINA GILL

Nädala info

Esmaspäeval, 1. märtsil

 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu õppepuhkusel 1.-5. märts (asendab Kätlin Peitre)
 • kell 15-16 vallavanem Meelis Välis Lääne regiooni kriisikomisjoni e-istungil
 • kell 9-17 kultuurinõunik Heli Lints ERMÜ koosolekul

Teisipäeval, 2. märtsil

 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu õppepuhkusel 1.-5. märts (asendab Kätlin Peitre)
 • ei toimu teedespetsialisti Annika Urbeli vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5306 3415 või e-posti vahendusel annika.urbel@marjamaa.ee
 • kell 9-9.30 õigusõunik Fredy Bogomolov nõustamisel Haimres
 • kel 9.30-10.30 vallasekretär Maigi Linna, õigusnõunik Fredy Bogomolov ning planeerimise ja maakorralduse spetsialist Triinu Lepa töökorralduse arutelul
 • kell 10.15-12 personalispetsialist Evi Rooda notaribüroos Raplas
 • kell 10.30-12 sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, abivallavanem Ott Valdma, õigusnõunik Fredy Bogomolov, järelevalvespetsialist Liina Valler ja sotsiaaltööspetsialist Kätlin Peitre koosolekul
 • ei toimu juhtivraamatupidaja Reet Averini vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5855 0764 või e-posti kaudu reet.averin@marjamaa.ee
 • ei toimu keskkonnaspetsialisti Anna-Kaia Kikkase vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5668 8591 või e-posti kaudu anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee
 • ei toimu haridusnõuniku Katri Buhti vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5900 9501 või e-posti kaudu katri.buht@marjamaa.ee

Kolmapäeval, 3. märtsil

 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu õppepuhkusel 1.-5. märts (asendab Kätlin Peitre)
 • kell 8-12 haridusspetsialist Katri Buht kohalike omavalitsuste haridusjuhtide e-seminaril
 • kell 9-13 vallavanem Meelis Välis, abivallavanem Ott Valdma, vallasekretär Maigi Linna, rahandusosakonna juhataja Lea Laurits, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, vallavalitsuse liige Priit Kärsna, vallavalitsuse liige Ülo Olm ja vallavolikogu sekretär Janika Liländer vallavalitsuse istungil
 • kell 11-14 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel kokkusaamisel Ohvriabiga
 • kell 12-13 haridusnõunik Katri Buht HARNO infotunnis

Neljapäeval, 4. märtsil

 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu õppepuhkusel 1.-5. märts (asendab Kätlin Peitre)
 • ei toimu teedespetsialisti Annika Urbeli vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5306 3415 või e-posti vahendusel annika.urbel@marjamaa.ee
 • ei toimu haridusspetsialisti Katri Buhti vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5900 9501 või e-posti kaudu katri.buht@marjamaa.ee
 • ei toimu juhtivraamatupidaja Reet Averini vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5855 0764 või e-posti kaudu reet.averin@marjamaa.ee
 • ei toimu keskkonnaspetsialisti Anna-Kaia Kikkase vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5668 8591 või e-posti kaudu anna-kaia.kikkas@marjamaa.ee
 • ei toimu sotsiaatööspetsialisti Kätlin Peitre vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5326 8175 või e-posti kaudu katlin.peitre@marjamaa.ee
 • ei toimu sotsiaaltööspetsialisti Karmen Metssalu vastuvõttu, temaga saab ühendust telefoni teel 5912 4683 või e-posti kaudu karmen.metssalu@marjamaa.ee
 • kell 9-12 kultuurinõunik Heli Lints RAKULKO koosolekul
 • kell 9-13 lastekaitsespetsialist Gedy Remmel ja õigusnõunik Fredy Bogomolov kohtuistungil
 • kell 9.45-5.30 Märjamaa Nädalalehe toimetaja Reet Saar ning info- ja välissuhete spetsialist Tiina Gill veebikoolitusel
 • kell 10-11 arendusspetsialist Kirsti Mau MATA projekti kaitsmisel
 • kell 12-15 haridusnõunik Katri Buht kohalike omavalitsuste haridusjuhtide e-seminaril
 • kell 13-14.30 sotsiaaltööspetsialisti konkursi vestlusvooru viivad läbi vallavanem Meelis Välis, vallasekretär Maigi Linna, sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska, personalispetsialist Evi Rooda ja sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu 
 • kell 14-17 kultuurinõunik Heli Lints Kultuurikompassi foorumil
 • kell 15-16 õigusnõunik Fredy Bogomolov veebikoosolekul
 • kell 16-17 kultuurikomisjoni veebikoosolek (osalevad kultuurinõunik Heli Lints, vallavolikogu sekretär Janika Liländer)

Reedel, 5. märtsil

 • sotsiaaltööspetsialist Egela Eensalu õppepuhkusel 1.-5. märts (asendab Kätlin Peitre)
 • kell 9-10.30 rahandusosakond veebikoolitusel
 • kell 9.30-13 arendusspetsalist Kirsti Mau Euroopa Liidu 2021-2027 struktuurifondide infopäeval
 • kell 10-11 vallavanem Meelis Välis ROL juhatuse e-koosolekul
 • kell 13-15.30 arendusspetsialist Kirsti Mau koolitusel "Kuidas kaasavale eelarvele hoogu juurde anda"
 • kell 13.30-16 vallavanem Meelis Välis KULKA tänuüritusel
 • kell 14-15 haridusnõunik Katri Buht veebiseminaril "Kommunikatsioonijuhtimine koolis"

 

ÜLESKUTSE

Hea Märjamaa valla elanik – toeta oma tulumaksuga koduvalda!

Eesti maksuseaduse kohaselt on inimeselt arvestatav tulumaks seotud omavalitsusega, kuhu ta on registreerinud oma elukoha. Kui Sa registreerid oma elukohaks Märjamaa valla, siis laekub osa Sinu tulumaksust koduvalda. See on kohaliku omavalitsuse üks olulisemaid tuluallikaid. Maksutulude toel kantakse hoolt valla teede, tänavate, tänavavalgustuse, koolide, lasteaedade, raamatukogude, rahvamajade, ujula, spordihoonete ja terviserajatiste eest, toetatakse sotsiaal- ja noorsootööd ning huviharidust ja palju muud valla inimestele vajalikku. Kui Sa elad Märjamaa vallas, saad ka Sina sellest kõigest osa. 

Tee heategu – registreeri oma elukoht Märjamaa valda!
Sellega annad Sa oma panuse nii enda kui teiste heaks!