Märjamaa Vallavalitsus võtab tööle psühholoogi

22.06.20

Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse

PSÜHHOLOOGI

kes hakkab teenindama Märjamaa valla koole ja kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Psühholoogi  peamised tööülesanded on:

 • hindab lapse psühholoogilist arengut;
 • kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes seejuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasab vajadusel teisi spetsialiste;
 • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutusi õppetööga seotud küsimustes ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, on vajadusel valmis kriisisekkumisteks;
 • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes;
 • nõustab haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;
 • teeb koostööd koolide HEV-koordinaatorite ja tugimeeskonnaga, osaleb ümarlaudadel ja fikseerib enda soovitused ja kokkuvõtted lapse individuaalse arengu kaartidel.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel;
 • hea arvuti kasutamisoskus;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe võrgustiku- ja meeskonnatööks, otsustusvõime, empaatiavõime;
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus teenistuskoha valdkonnas.


Omalt poolt pakume:

 • uuendustele suunatud töökeskkonda;
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • toetavat meeskonda;
 • enesearengu võimalusi;
 • 56-kalendripäevast põhipuhkust;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste;
 • teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast  töötasu säilitamist 75% ulatuses.

Tööle asumise aeg 01.09.2020.

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga ning tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia) hiljemalt 06. juuli 2020 (kaasa arvatud) läbi CV Keskuse või CV-Online tööportaali või aadressil marjamaa@marjamaa.ee.

Lisainfot saad küsida aadressil marge.viska@marjamaa.ee või tel 5621 4609  

 

Toimetaja: TIINA GILL

Vana-Vigala PK konkurss vabadele töökohtadele

26.05.20

Märjamaa valla Vana-Vigala Põhikool kuulutab välja konkursi vabade ametikohtade täitmiseks alates 1. septembrist 2020 (tööle asumisega 21. august)

• vene keele õpetaja – 13 tundi

• töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja – 8 tundi

• käsitöö ja kodunduse õpetaja – 8 tundi

• õpilaskodu kasvataja (käitumisprobleemidega õpilaste grupid)

• õpilaskodu öökasvataja

Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 28. juuniks 2020 vanavigala.pohikool@marjamaa.ee

Täiendav info: Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira tel 5330 5966

Vt lisaks www.vana-vigala.edu.ee

Toimetaja: JANIKA LILÄNDER

Täitmata ametikohad

15.06.20

Märjamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris on täitmata:
- planeerimise ja maakorralduse spetsialisti ametikoht;
- ehitusinseneri 0,8 ametikohta.

Toimetaja: TIINA GILL