Angasilla hoiuala

6.05.20


Patukahetsustamm Angasilla mäel. Kes august läbi poeb, saavat oma patud andeks.
Foto: Peeter Paunmaa

Angasilla hoiuala asub LoodnaSipa ja Vilta küla maadel kolme lahustükina; pindala 271,8 ha. Asutatud 2006 jõgede ja ojade, lamminiitudeaas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitudepuisniitude, liigirikaste madalsoode, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, puiskarjamaade ning soostuvate ja soo-lehtmetsade kui elupaikade, aga ka kauni kuldkinga ja eesti soojumika kasvukohtade kaitseks. 

Keskkonnaagentuuri infoleht

Keskkonnaregister

Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Kohatu hoiuala

6.05.20


Kasari jõgi Kohatu hoiualal.

Kohatu hoiuala paikneb Lümandu, Kohatu, Purga, Russalu ja Sipa küla aladel hõlmates maaala suurusega 466,9 ha, sellest veeosa on 33,8 ha. 

Keskkonnaregister

Asukoht


Maastik Kohatu külas. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Konuvere hoiuala

6.05.20


Foto: Enn Raav

Konuvere hoiuala pindala on 123,1 ha, millest veeosa on 18, 3 ha. Hoiuala jääb Konuvere, Jõeaare, Kiilaspere ja Tiduvere küla maadele. 

Konuvere hoiuala kaitse-eesmärk on jõgede ja ojade, lubjavaesel mullal liigirikaste niitude, lamminiitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, puisniitude ning saarma (Lutra lutra), hariliku võldase (Cottus gobio) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

Toimetaja: TIINA GILL

Maidla- Iganõmme hoiuala

14.06.18

Maidla-Iganõmme hoiuala asub Laukna, Maidla ja Sooniste külade aladel. 
Maidla-Iganõmme hoiuala kaitse-eesmärk on lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), puisniitude, liigirikaste madalsoode, lubjakivipaljandite, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade), soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade  ning II kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehiku (Thesium ebracteatum) elupaikade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 

 


Pildistatud 16. mail 2018. 

 


Pildistatud 23. mail 2018. Fotod: Tiina Gill
 

Toimetaja: TIINA GILL

Marimetsa-Õmma hoiuala (Raplamaa)

6.05.20


Lao järv Marimetsa-Õmma hoiualal. Foto: Peeter Paunmaa

Marimetsa-Õmma kaitseala asub mitme eraldi tükina Läänemaal ja Raplamaal. Märjamaa vallas asuv hoiuala hõlmab Leevre, Maidla ja Soosalu küla alasid. Hoiuala pindala on 1234,3 ha. 

Marimetsa-Õmma hoiuala kaitse-eesmärk on huumustoiteliste järvede ja järvikute, jõgede ja ojade, rabade, rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade, siirde- ja õõtsiksoode, allikate ja allikasoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade), soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade kaitse.

Keskkonnaregister 
AsukohtFotod: Anne Aaspõllu. Pildistatud 17.10.2017

Toimetaja: TIINA GILL

Nurtujõe hoiuala

6.05.20


Kevad Nurtujõe hoiualal

Nurtujõe hoiuala pindala on 26,7 ha, millest 1,9 ha on veeosa. Asub Nurtu-Nõlva külas.

Nurtujõe hoiuala kaitse-eesmärk on jõgede ja ojade, lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), niiskuslembeste kõrgrohustute, lamminiitude, aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude, vanade loodusmetsade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvate ja soo-lehtmetsade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht


Varsakabjad Nurtu jõe ääres. Fotod: Enn Raav

Toimetaja: TIINA GILL

Paeküla hoiuala

6.05.20


Kasari jõgi Mõrastes. Foto: Tiina Gill

Paeküla hoiuala (265,3 ha) asub Urevere, Tolli, Mõraste, Sipa ja Paeküla aladel. 

Keskkonnaregister

Asukoht


Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Pajaka-Vardi hoiuala

14.06.18

Pajaka-Vardi hoiuala pindala on 116,1 ha ning see asub Hiietse, Napanurga ja Russalu külade aladel.
Pajaka-Vardi hoiuala kaitse-eesmärk on liigirikaste madalsoode ja lamminiitude kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 


Pildistatud 16. mail 2019. Fotod: Tiina Gill.
 

Toimetaja: TIINA GILL

Rahula-Napanurga hoiuala

14.06.18

Rahula-Napanurga hoiuala pindala on 137,1 ha. Paikneb Koluta küla ja Napanurga külade maadel (osa hoiualast jääb Harjumaa aladele Saue valda)
Rahula-Napanurga hoiuala kaitse-eesmärk on niiskuslembeste kõrgrohustute, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade, siirdesoo- ja rabametsade ning eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 


Pildistatud 16. mail 2018. Fotod: Tiina Gill
 

Toimetaja: TIINA GILL

Rangu hoiuala

17.09.20


Palu-karukellad (Pulsatilla patens) Rangu hoiualal

Rangu hoiuala (285,3 ha) asub Sipa, Männiku ja Rangu küla alade.

Rangu hoiuala kaitse-eesmärk on lubjarikkal mullal kuivade niitude (orhideede oluliste kasvualade), puisniitude, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade loodusmetsade, vanade laialehiste metsade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning siirdesoo- ja rabametsade kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 


Puisniit Rangu hoiualal. Fotod: Tiina Gill

Toimetaja: TIINA GILL

Selja-Põdra hoiuala

6.05.20

 

Pildistatud 16.05.2018. Foto: Enn Raav

Selja-Põdra hoiuala pindala on 932 ha. Paikneb Aravere, Jädivere, Mäliste ja Palase küla maadel (osa hoiualast paikneb Pärnumaal).

Kaitsealale ulatub Palase mäe lõunaosa. Kaitseala väärtuseks on vanad puisniidud, väikesed soomassiivid, vanad loodusmetsad, laialehised metsad, kuusikud, soovikumetsad. Alal kasvab ka käpaline kaunis kuldking (Cypripedium calceolus).

Keskkonnaregister 
Asukoht

 

Toimetaja: TIINA GILL

Sulu hoiuala

15.06.18

Sulu hoiuala pindala on 254,2 ha.

Hoiuala loodi selleks, et kaitsta muu hulgas lamminiitusid, puisniitusid, vanasid loodusmetsi, samuti hariliku võldase ja püst-linalehiku elupaikasid.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 


Pildistatud 16. mail 2018. Fotod: Tiina Gill
 

Toimetaja: TIINA GILL

Vardi hoiuala

15.06.18


Pildistatud 16. mail 2018. Foto: Tiina Gill

Pindala 24,4 ha. Vardi hoiuala kaitse-eesmärk on puisniitude, vanade laialehiste metsade ja rohunditerikaste kuusikute kaitse.

Keskkonnaregister 
Asukoht

 

Toimetaja: TIINA GILL