Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ

7.05.20

Märjamaa valla Külavanemate Ühendus  järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (www.ngo.ee/eetikakoodeks)

MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse märksõnad: info, koostöö, projektid, koolitus!  

 

 

Ühenduse ajalugu

2003. aasta 13. märtsi võib lugeda organiseeritud külaliikumise sünniks Märjamaa "suurvallas". Just sellel päeval kogunesid külaliikumise eestvedajad ja vallaametnikud, et panna alus külade ja valla vahelise informatsiooni levikule.

4. juunil 2003. aastal loodi Märjamaa valla Külavanemate Kogu, kuhu valiti 13 piirkondade esindajat.

17. novembril 2004 kinnitati MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse põhikiri.

16. märtsil kanti MTÜ MVKVÜ ametlikult registrisse.

Ühenduse eesmärgid:

 • Külavanemate ja külaliidrite omaalgatuslik ühendamine
 • Külade omavahelise koostöö arendamine ja korraldamine
 • Külade ja vallavalitsuse vahelise koostöö arendamine
 • Külaliikumist abistava teabe hankimine ja levitamine
 • Õppepäevade ja seminaride korraldamine
 • Ühisürituste korraldamine
 • Projektide kirjutamine

Mis tehtud?

Külavanemate Kogu ehk MTÜ juhatuse koosolekud toimuvad kord kuus, mil võetakse vastu nii Külavanemate ühendust kui kogu valla külaliikumist puudutavaid otsuseid.

Otsustest on sündinud teod:

 • vastu on võetud külavanema statuut;
 • välja on töötatud külavanema märk ja tunnistus;
 • õpitud on Ida-Virumaa külaliikumise kogemusest;
 • tutvustatud on oma kogemusi Kehtna valla külavanematele;
 • alus on pandud külaliikumise tänupäeva traditsioonile;
 • kirjutatud on külaliikumist edendavaid projekte;
 • korraldatud on külaliidrite koolitusi;
 • osaletud on valla eelarve külaliikumise taotluste arutelul.


MTÜ Märjamaa valla Külavanemate Ühendus põhikiri.

 

Toimetaja: TIINA GILL